Webové linky | Medicínske právo

O D P O R Ú Č A M E / Webové linky


Odporúčame navštíviť stránky nasledovných subjektov:

01.) www.orsr.sk - OBCHODNÝ REGISTER

02.) www.zrsr.sk - ŽIVNOSTENSKÝ REGISTER

03.) www.nrsr.sk - NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

04.) www.vlada.sk - VLÁDA SR

05.) www.justice.gov.sk - MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR

06.) www.minv.sk - MINISTERSTVO VNÚTRA SR

07.) www.health.gov.sk - MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

08.) www.vop.gov.sk - KANCELÁRIA VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

09.) www.dataprotection.gov.sk - ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.) www.upv.sk - ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR

11.) www.civil.gov.sk - SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY

12.) www.udzs.sk - ÚRAD PRE DOHĽAD NAD ZDRAVOTNOU STAROSTLIVOSŤOU

13.)  www.sukl.sk/sk - ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV

14.)  www.hpi.sk - Health Policy Institue

15.) www.zbierka.sk - ELEKTRONICKÁ ZBIERKA ZÁKONOV

16.)  www.radaeuropy.sk - Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave

17.) www.zzz.sk - Zoznam zdravotníckych zariadení

18.) lt.justice.gov.sk/Default.aspx - Portál právnych predpisov MS SR

19.)  jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_maxi_fr0.htm - JASPI - online právne predpisy

20.) www.echr.coe.int/echr - Európsky súd pre ľudské práva

21.) eur-lex.europa.eu/sk/index.htm - Právo EÚ (EuroLex)

22.) europa.eu/index_sk.htm - Portál Európskej Únie