Poučenie | Medicínske právo

Poučenie


Používateľ stránky už samotným nalogovaním sa na adresu portálu pravo-medicina.sk berie na vedomie a súhlasí s tým, že prevádzkovateľ stránky nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za právne názory publikované na portály právo-medicína.sk a nezodpovedá za ich správnosť, relevantnosť, úplnosť, pravdivosť a teda že prípadná aplikácia týchto názorov v praxi je plne na slobodnom uvážení  používateľa stránky.

Obsah portálu (textovú, obrazovú, multimediálnu zložku) je možné ďalej šíriť len s písomným súhlasom jeho prevádzkovateľa. Pri neverejnom použití obsahu portálu (na súkromné účely) je používateľ povinný presne označiť  meno autora použitého obsahu,  ako aj údaju o tom, že použité informácie boli získané z internetového portálu pravo-medicina.sk.

Na použitie ktorejkoľvek obsahovej časti portálu sa v plnej miere vzťahujú ustanovenia príslušnej  legislatívy upravujúce oblasť ochrany autorského práva.