Partneri | Medicínske právo

Partneri projektu


Komora pre medicínske právo - MEDIUS pri tvorbe obsahu portálu úzko spolupracuje s partnermi:

Centrum bioetiky UNESCO


web centra Bioetiky UNESCO

Inštitút aplikovanej etiky

 

Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach


www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/


EurActiv.sk


www.euractiv.sk

Slovenský lekárslovenskylekar.centromedian.sk

Advokátska kancelária h&h PARTNERS


www.hhpartners.eu


Nemocnica Košice - Šaca a.s.


www.nemocnicasaca.sk

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností


www.safs.sk


Mediworx software solution, a.s.


www.mediworx.sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa


www.vszp.sk


 

 

Právna revue

www.pravnarevue.sk