Zodpovednosť neatestovaného lekára | Medicínske právo
              

Otázka


Zodpovednosť neatestovaného lekára

Žofia Šuleková
 | 14.6.2010

Otázka:

Do akej miery zodpovedá neatestovaný lekár za poškodenie zdravia v dôsledku jeho nesprávneho postupu?Odpoveď:

Neatestovaný lekár je oprávnený vykonávať určité lekárske úkony avšak len pod dohľadom atestovaného lekára z danej oblasti, ktorý v prípade vzniku škody za neho nesie zodpovednosť. V prípade ak by bol pokyn nadriadeného lekára v zjavnom rozpore s medicínskou doktrínou ( postup non lege artis) nie je záväzný pre podriadeného, ale ak nadriadený na pokyne trvá , v záujme právnej istoty, podriadený musí  požadovať potvrdenie postupu v písomnej forme. Vtedy nie je zodpovedný ani pri postupe non lege artis.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook