Interrupcia v 17 rokoch | Medicínske právo
              

Otázka


Interrupcia v 17 rokoch

 | 5.5.2010 | komentárov: 1

Otázka:

Moja sedemnásť ročná priateľka je tehotná, môže ísť na interrupciu tak, aby sa o tom nedozvedeli jej rodičia?Odpoveď:

Každá žena do 16 rokov musí mať súhlas svojho zákonného zástupcu, po dovŕšení 16 roku už tento súhlas nepotrebuje, ale zároveň musí spĺňať podmienky pre umelé prerušenie tehotenstva a to:  písomné podanie žiadosti,  tehotenstvo nesmie presahovať 12 týždňov a nesmú tomu brániť ani  zdravotné dôvody.
Napriek tomu lekár je povinný u pacientky do 18 roku života upovedomiť o vykonanom zákroku jej zákonného zástupcu.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


Ivo Humenik

(6.5.2010)
Je pravdou že zákon o interrupciách (73/1986 Zb.) pri tehotnej žene staršej ako 16 rokov nevyžaduje súhlas zákonného zástupcu, no na druhej strane zákon č. 576/2004 Z.z. od 1.9.2009. vyžaduje pri neplnoletých osobách vždy aj súhlas zákonného zástupcu. Keďže oba právne predpisy majú rovnakú právnu silu dostávame sa do patovej situácie. Vzhľadom na použitie nešťastnej terminológie by do úvahynemala prichádzať ani situácia, kedy o zákrok požiada síce 16 ročná no plne spôsobilá žena (nadobudla procesnú spôsobilosť uzavretím manželstva). Zákon č. 576/2004 Z.z. totiž v § 6b ods. 4 viaže možnosť dať samostatný súhlas nie na nadobudnutie spôsobilosti, ale plnoletosti - čo je 18 rokov.