Lekár a rešpektovanie vôle pacienta o zamlčaní skutočnej príčiny smrti | Medicínske právo
              

Otázka


Lekár a rešpektovanie vôle pacienta o zamlčaní skutočnej príčiny smrti

 | 28.4.2010

Otázka:

Môže lekár vyplniť vôľu pacienta, ktorý mu tesne pred smrťou povedal aby jeho rodine nepovedal o skutočnej príčine smrti (napr. rakovina)?Odpoveď:

Nie. Lekár nie je viazaný poslednou vôľou pacienta. Zo zákona 576/2004, §25 vyplýva povinnosť sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook