Informovanie družky o zdravotnom stave | Medicínske právo
              

Otázka


Informovanie družky o zdravotnom stave

 | 28.4.2010

Otázka:

Musí môj lekár na požiadanie informovať moju družku o mojom zdravotnom stave v prípade mojej hospitalizácie?Odpoveď:

Vaša otázka sa týka problematiky mlčanlivosti lekárov resp. zdravotníckych pracovníkov.
Zákon 576/2004 v § 11 ods. 8 písm. g.) hovorí o tom , že každý zdravotníčky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch týkajúcich sa pacientovho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom  nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti.

Zákon však hovorí len o osobách ktorom je lekár povinný sprístupniť zdravotnú dokumentáciu, teda vašu zdravotnú kartu. O poskytovaní informácii o zdravotnom stave ako takom nehovorí.
Mam však zato, že okruh oprávnených osôb by bol totožný. No aj v tomto prípade by nebol vašu družku povinný informovať.

Čo sa týka mlčanlivosti lekára o všetkých informáciách, ktoré sa  dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania, je tu možnosť samotného pacienta zbaviť lekára tejto povinnosti, či už čiastočne alebo úplne.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook