Transfúzia krvi a svedkovia Jehovovi | Medicínske právo
              

Otázka


Transfúzia krvi a svedkovia Jehovovi

 | 22.4.2010

Otázka:

O svedkoch Jehovových je všeobecne známe, že odmietajú transfúziu krvi z náboženských dôvodov. Ak je potrebný medicínsky zákrok, pri ktorom nastane vysoká strata krvi a pacient – jehovista nie je pri vedomí, môže lekár nariadiť transfúziu krvi napriek vyslovenému zákazu zo strany pacienta alebo ho má nechať zomrieť? Aké sú následky ak sa rozhodne pre jednu alebo druhú možnosť?Odpoveď:

Možnosť výslovného zákazu zo strany pacienta, ktorý nie je pri vedomí je už vo svojej podstate ťažko realizovateľná. Lekár je viazaný či už Hippokratovou prísahou, tak aj zákonom, aby urobil všetky potrebne kroky k záchrane života a teda je povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie. Jediná možnosť, ako sa zbaviť tejto povinnosti, je pacientovo vyhlásenie o tom, že bol informovaný, že je v ohrození života no napriek tomu odmieta lekársku pomoc. Takéto vyhlásenie musí byt písomné a podpísané pacientom kvôli lekárovej ochrane. Pokiaľ by totiž lekár nemal ako dokázať, že pacient sa zriekol zákroku, vystavil by sa trestnoprávnej zodpovednosti. V druhom prípade, že aj napriek zákazu by lekár konal, bolo by to už vecou dokazovania, či utrpel pacient nejakú ujmu tým, že ho lekár neuposlúchol.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook