Odmietnutie ošetrenia | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutie ošetrenia

 | 17.6.2009

Otázka:

Rada by som sa opýtala, či môže lekár odmietnuť ošetrenie osoby, ktorá s ním nemá uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pokiaľ napr. táto osoba utrpela úraz a nemá pri sebe ani kartičku poistenca (a tento lekár je najbližším lekárom).Odpoveď:

Každý, kto je telesne alebo duševne chorý alebo postihnutý, alebo kto je ohrozený takýmto stavom, sa považuje ZA PACIENTA a má právo na preventívnu starostlivosť, diagnostiku a liečbu v záujme obnovy zdravia, alebo zmiernenia následkov takéhoto stavu, alebo zabránenia ďalšieho zhoršovania stavu. Pacient má V PRÍPADE VÁŽNEHO OHROZENIA ŽIVOTA ALEBO ZDRAVIA právo na lekárske ošetrenie v ktoromkoľvek čase v najbližšom zdravotníckom zariadení a to aj keď s ním nemá uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo nemá pri sebe kartičku poistenca.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook