Zahraničný Slovák u lekára | Medicínske právo
              

Otázka


Zahraničný Slovák u lekára

 | 4.6.2018

Otázka:

Dobry den,som zahranicna slovenka,teda narodena som v Srbsku ale mam slovenske korene,osvedcenie slovaka zijuceho zahranici a platny prechodny pobyt na uzemi SR.Pracujem v Bratislave a mam platny preukaz poistenca,teda platim odvody na Slovensku. Ma lekar pravo odmietnut vysetrenie? Mala som zdravotne problemi a bola som u ginekologa,pani si ziadala zaplatit 80 e,aj ked to nebola sukromna ordinacija. Vysvetlili mi to tak,ze kym nemam trvaly pobyt na Slovesku nemam pravo na ich vysetrenie. Teda preco platim odvody ak nemam pravo na vysetrenie?kym npr. u ortopeda,zubara,endokrinologa to nebol ziadni problem..Odpoveď:

 Dobrý deň,

Ďakujeme za otázku.

 Podľa  znenia zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení sa vo všeobecnosti za poistenca považuje osoba, ktorá má trvalý pobyt na území SR. To však nie je jediný prípad, uvedený zákon za verejne zdravotne poistenú považuje aj osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte EÚ alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a vo Švajčiarskej konfederácii (pričom Srbsko nie je členským štátom EÚ ani zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore), a vykonáva u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, zárobkovú činnosť dohodnutú s mesačným príjmom z tejto činnosti najmenej v sume určenej osobitným predpisom (minimálna mzda) pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou.

Právny vzťah medzi lekárom a pacientom zakladá špecifickým typom zmluvy, ktorým je tzv. dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Táto dohoda sa uzatvára pri prvej návšteve nového lekára, a to buď v písomnej forme alebo konkludentným úkonom, akým je jednoducho objednanie a vyšetrenie pacienta (špecifické situácie, v ktorých nie je potrebné pred vyšetrením uzavretie dohody sú vymedzené v zákone, no nevzťahujú sa na Váš prípad).

 Ustanovenie § 12 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti jasne a výlučne zakotvuje dôvody, na základe ktorých môže lekár odmietnuť uzavrieť s pacientom vyššie spomenutú dohodu:

-       ak by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie. Poskytovateľ všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (t.j. napr. všeobecný lekár alebo lekár - špecialista) nemôže odmietnuť vyšetriť pacienta z dôvodu prekročenia únosného pracovného zaťaženia, ak má tento pacient trvalý alebo prechodný pobyt v určenom zdravotnom obvode daného lekára.

 -       osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo

 -       poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať (platí len pri umelom prerušení tehotenstva, sterilizácii a asistovanej reprodukcii).

 Odmietnuť vyšetrenie pacienta (a uzatvorenie dohody) nie je v žiadnom prípade možné pri poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

 

 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook