lekárske potvrdenie ako predpoklad vystavenia "gastrolístkov" | Medicínske právo
              

Otázka


lekárske potvrdenie ako predpoklad vystavenia "gastrolístkov"

 | 22.5.2018

Otázka:

Dobrý deň, poprosím o možnú odpoveď na : manželka ukončila ročnú PN ako onkologický pacient a požiadala zamestnávateľa o zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných lístkov DOXX, ktorý to umožňuje svojim zamestnancom uvedené v Kolektívnej zmluve na rok 2018. Zároveň v ďalšom článku KZ podmieňuje zamestnávateľ vydanie stravných lístkov pre zamestnancov mimo vlastného stravovacieho zariadenia náhradné dietne stravovanie na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára. Pokladám túto požiadavku pri tomto ochorení za neadekvátnu a ake potvrdenie má vydať špecializovaný lekár na onkológii,kde dostala záverečnú správu. Nemôžem súhlasiť aby zamestnávateľ a jeho oprávnení zamestnanci mali možnosť sa oboznamovať s údajmi o zdravotnom stave a trváme na ochrane osobných údajov. Zamestnávateľ sa odvoláva na znenie KZ kde zabezpečuje stravovanie vo vlastnom zariadení a použitie stravných poukazov podmieňuje vyššie uvedeným potvrdením. Poprosím o možnú odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň,

 Ďakujeme za otázku.

Podľa Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z.z.) má každý zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť svojím zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie. Platí, že zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi finančný príspevok v sume najmenej 55% ceny jedla aj vtedy, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom (Viď § 152 ods. 6 Zákonníka práce: „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3 .... alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.“.).

Preukázanie nároku na poskytnutie „gastrolístkov“ je teda viazané na vystavenie lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára, nie všeobecného. Ide o zákonom stanovenú povinnosť. Špecializovaným lekárom nie je len onkológ, ale napríklad aj gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod. Zákonník práce nestanovuje, čo musí byť presne obsahom lekárskeho potvrdenia, no malo by z tohto potvrdenia vyplývať, že daný zamestnanec nemôže zo zdravotných dôvodov (nie je potrebné ich konkretizovať) konzumovať určitý druh stravy, resp. že zamestnanec musí dodržiavať prísnu diétu a podobne. Lekárske potvrdenie sa nerovná výpis zo zdravotnej dokumentácie, ktorý obsahuje prehľad o doterajšej liečbe pacienta, opis vývoja zdravotného stavu atď.

 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook