Gynekológ vydanie zdravotnej dokumentácie | Medicínske právo
              

Otázka


Gynekológ vydanie zdravotnej dokumentácie

 | 26.4.2018

Otázka:

Dobrý deň Manželka navštevuje gynekologičku od ktorej potrebuje zdravotnú dokumentáciu od začiatku PN ktorá trvá cca 3mesiace z dôvodu rizikového tehotenstva. Potrebuje to priložiť k plneniu poistného v súkromnej poisťovni ktorú si platí. Lekárka ju však odmieta odovzdať a poistovňa si žiada kópie. Prosím o radu. ĎakujemOdpoveď:

Dobrý deň,

Ďakujeme za položenú otázku.

Vaša manželka má podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti ako pacientka zákonné právo na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie (§ 25 ods. 1 písm. a/ zákona č. 576/2004 Z.z.). Toto právo v sebe zahŕňa aj právo robiť si výpisky a kópie z tejto zdravotnej dokumentácie. Využiť toto právo na nahliadnutie môžete i Vy ako manžel, a to prostredníctvom úradne overeného splnomocnenia zo strany Vašej manželky na zastupovanie vo veci štúdia zdravotnej dokumentácie manželky  a robení si výpiskov a kópii z tejto zdravotnej dokumentácie (§ 25 ods. 1 písm. c/ zákona č. 576/2004 Z.z.).

Odporúčame v plnomocenstve uviesť i "právny základ", t.j. na základe čoho Vaša manželka udeľuje plnú moc (na základe § 25 ods. 1 písm.c/ zákona č. 576/2004 Z.z.) a v akom rozsahu plnomocenstvo udeľuje (napr. na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie v rozsahu skompletizovanej zdravotnej dokumentácie, ktorá má pokrývať časové obdobie od prvého poskytnutia zdravotnej starostlivosti až po posledný zdravotný výkon v rámci gynekologickej ambulancie, alebo môžete uviesť presné časové ohraničenie a pod.).


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook