Zodpovednosť | Medicínske právo
              

Otázka


Zodpovednosť

 | 21.2.2018

Otázka:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či majú štátne nemocnice povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenej v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Ďakujem za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň,

Na Vašu otázku ohľadom povinnosti uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu vieme odpovedať takto:

Podľa zákona 578/2004 Z.z. o o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý v ustanovení § 79 ods. 1 písm. s/  hovorí, že:  „Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; poistenie musí trvať po celý čas, počas ktorého je poskytovateľ oprávnený poskytovať zdravotnú starostlivosť.“

Medzi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti patria ambulancie, polikliniky, lekárne, liečebne a aj Vami spomenuté nemocnice a iné.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook