Cezhraničná zdravotná starostlivosť | Medicínske právo
              

Otázka


Cezhraničná zdravotná starostlivosť

 | 8.2.2018

Otázka:

Dobrý deň, Môžem expedovať lieky na ukrajinský lekársky predpis na plnú úhradu pacienta?Odpoveď:

 Dobrý deň,

Ďakujeme za otázku.

V rámci Vašej otázky je smerodajným zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Tejto problematike sa venuje ustanovenie §121b, ktoré upravuje oblasť poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, avšak len čo sa týka členských štátov EÚ. Tento zákon neupravuje reguláciu výdaja liekov v SR na lekársky predpis, ktorý bol vydaný v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ (t.j. napríklad Ukrajina).  Keďže tu nie je zakomponovaná problematika lekárskeho predpisu vydaného mimo územia EÚ, a to ani v ustanoveniach zákona pojednávajúcich o priestupkoch a iných správnych deliktoch, nemožno tieto ustanovenia aplikovať na danú problematiku.Taktiež túto problematiku nerieši žiadna z bilaterálnych medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook