Zdravotná dokumentácia v archíve | Medicínske právo
              

Otázka


Zdravotná dokumentácia v archíve

 | 5.1.2018

Otázka:

Dobrý deň, chcem Vás požiadať o radu, kde mám pátrať po svojej zdravotnej dokumentácii. V roku 2017 som zmenila všeobecnú lekárku. V pôvodnej ambulancii som požiadala o zaslanie mojej zdravotnej dokumentácie novej lekárke. Pri vstupnej prehliadke ma nová lekárka informovala, že moja zdravotná dokumentácia neobsahuje záznamy od pediatra. Som narodená v r. 1976, prvý záznam v zdravotnej dokumentácii je z r. 2000. Pri pátraní po mojej zdravotnej dokumentácii mi bolo oznámené, že pediater po dosiahnutí určitého veku odoslal zdravotnú dokumentáciu \"do archívu\", avšak nikde neviem zistiť, kde to je (adresu). Som z Bratislavy.Aktuálna všeobecná lekárka mi oznámil,že ak dokumentáciu nenájdem, budem musieť absolvovať komplikovanú sériu očkovaní... Za Vašu odpoveď vopred ďakujemOdpoveď:

Dobrý deň,

 Ďakujeme za vašu otázku.

 Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá daný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vo Vašom prípade ambulancia. Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti uvádza, že poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo zneužitiu. Čo sa týka uchovávania, uvedený zákon hovorí, že zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár (pre dospelých, pediater) uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby.

 V prípade zmeny lekára pediatra na všeobecného lekára pre dospelých by malo dôjsť k preukázateľnému odovzdaniu zdravotnej dokumentácie, a to do 7 dní „novému“ poskytovateľovi. Zákon nehovorí nič o „odoslaní do archívu“, no domnievame sa, že sa tým myslí archív daného samosprávneho kraja.

 

Pri zmene detského lekára na lekára pre dospelých môžu nastať dve situácie:

  1. Ak „pôvodný“ detský lekár šiel do dôchodku, alebo mu zanikla licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo povolenie na prevádzku zdravotníckeho zariadenia, vtedy musí odovzdať zdravotnú dokumentáciu lekárovi príslušného samosprávneho kraja, ktorý ju preberie do úschovy, a ktorý by následne mal túto dokumentáciu odovzdať „novému“ lekárovi, pričom s týmto lekárom by sa mal zároveň dohodnúť na postupe tohto odovzdania  zdravotnej dokumentácie.
  2. Detský lekár by mal pri zmene lekára odovzdať celú vašu zdravotnú dokumentáciu Vášmu súčasnému lekárovi, a to preukázateľne do 7 dní (odporúčame, aby „nový“ lekár vyzval pôvodného lekára na odovzdanie dokumentácie).

Odporúčame Vám preto priamo kontaktovať bratislavský samosprávny kraj (odbor zdravotníctva), kde Vám dajú bližšie informácie, prípade rovno podať písomný podnet, kde je potrebné uviesť vaše identifikačné údaje, údaje daného lekára/ambulancie, ako aj opis Vášho problému s uvedením časového obdobia. 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook