Odmietnutie vyšetrenia lekárom | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutie vyšetrenia lekárom

 | 20.12.2017

Otázka:

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či môžem žiadať od lekára vydať stanovisko, že odmieta okamžité vyšetrenie a ze berie zodpovednosť za zhoršenie stavu do určeného termínu vyšetrenia. Jedná sa o to, že dcéra, ktorá má 18 mesiacov kríva. Bola som s ňou u ortopéda (aj s výmenným listom), ale sestra povedala, že keďže neplače že ju to bolí, tak jej prípad nie je súrny a vie mi dať termín na január. Nemyslím si, že ak.má dieťa vyšší prah bolesti znamená, že jej prípad nie je súrny, preto by som chcela, aby mi o tom lekár dal aj potvrdenie. ďakujem Vám za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň,

zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti upravuje postup pacienta, ak sa pacient domnieva, že mu nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne. V prípade maloletého pacienta robí za neho rozhodnutia týkajúce sa zdravotného stavu zákonný zástupca – najčastejšie rodič.

V prípade, ak pacient (resp. jeho zákonný zástupca, t.j. Vy) je v domnení, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, má právo požiadať písomne poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu. Vtedy je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinní informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti, a to do 30 dní.

Druhou možnosťou je aj zmena lekára. Odporúčame kontaktovať Vašu zdravotnú poisťovňu, ktorá Vám poskytne údaje o špecialistoch v príslušnom odbore (ortopédia), s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.. 

Čo sa týka „stanoviska“, požiadať o neho daného lekára môžete, zákon to nezakazuje, Avšak žiaden právny predpis neukladá lekárovi povinnosť takéto „stanovisko“ aj pacientovi poskytnúť, preto si nemyslíme, že daný lekár Vám podpíše vyhlásenie, že berie zodpovednosť za zhoršenie pacientovho stavu do určeného termínu vyšetrenia. O čo ale môžete požiadať je, aby daný lekár vykonal zápis do pacientovej zdravotnej dokumentácie, kde vyznačí, že zákonný zástupca maloletého dieťaťa dôrazne žiadal o vyšetrenie, no zdravotná starostlivosť pacientovi poskytnutá nebola z dôvodu, že nejde o akútny prípad. V prípade, že u pacienta dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu v súvislosti s odmietnutím poskytnúť zdravotnú starostlivosť, bude mať táto zaznačená skutočnosť význam pri prípadnom prešetrení ÚDZS či v súdnom konaní. 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook