Odmietnutie vyšetrenia | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutie vyšetrenia

 | 4.12.2017

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či má štátny lekár právo odmietnuť spraviť pacientovi vyšetrenie, ktoré je potrebné pre operačný zákrok, iba z dôvodu, že daný zákrok si hradím sama (vykonávať ho bude súkromný lekár)? Lekár zo súkromnej kliniky ma poslal pred operáciou na celý rad vyšetrení, predoperačné interné vyšetrenie, EKG a anesteziologické vyšetrenie. Dal mi výmenné lístky, s ktorými som išla svojej všeobecnej lekárke. Absolvovala som všetky odbery, testy, dostala potrebne výsledky, s ktorými som mala ísť k anesteziólogovi. V nemocnici (v mieste môjho pobytu) ma však anestioziológ odmietol vyšetriť (napriek tomu, že som si tam musela vystáť 1,5 hodiny radu) ako každý iný, s odôvodnením, že anesteziologické vyšetrenie si mam zaplatiť a dať spraviť u toho lekára, ktorý mi robí ten súkromný zákrok. (Podotýkam že zákrok sa robí v inom meste, a výsledky vyšetrenia už mám doniesť v ten deň so sebou). Ja už mám zákrok zaplatený (v cene nie je anesteziologické vyšetrenie) a nevidím dôvod prečo mi ho štátny zamestnanec odmieta spraviť, keď si roky platím vysoké odvody do zdravotnej poisťovne. Má právo poslať ma inam? Zaujímalo by ma, na čo si tie odvody človek platí, keď ho v konečnom dôsledku odmietnu ošetriť ? Mala lekárka v štátnej nemocnici v mieste môjho pobytu právo odmietnuť mi spraviť toto anesteziologické vyšetrenie? Ďakujem pekne za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň,

 Ďakujeme Vám za položenú otázku. Právny vzťah medzi lekárom a pacientom sa zakladá dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Táto dohoda sa uzatvára pri prvej návšteve nového lekára, a to buď v písomnej forme alebo konkludentným úkonom, akým je jednoducho objednanie a vyšetrenie pacienta.

 Ustanovenie § 12 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti jasne a výlučne zakotvuje dôvody, na základe ktorých môže lekár odmietnuť uzavrieť s pacientom túto dohodu (teda prípady kedy pacienta nemusí ošetriť): 

- ak by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,

- ak osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu, alebo

- ak poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať (platí len pri umelom prerušení tehotenstva, sterilizácii a asistovanej reprodukcii).

Poskytovateľ všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (t.j. napr. všeobecný lekár alebo lekár - špecialista) ale nemôže odmietnuť vyšetriť pacienta ani z dôvodu prekročenia únosného pracovného zaťaženia, ak má tento pacient trvalý alebo prechodný pobyt v určenom zdravotnom obvode daného lekára.

 V súvislosti s Etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka, ktorý je záväzný pre všetkých zdravotníckych pracovníkov a tvorí prílohu zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia osôb. Ak zdravotnícky pracovník uplatní výhradu svedomia, je povinný o tejto skutočnosti informovať svojho zamestnávateľa a pri uplatnení výhrady svedomia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj svojich pacientov. Váš prípad sa na túto situáciu nevzťahuje. To znamená, že lekár nemal právo poslať Vás na vyšetrenie k lekárovi u ktorého máte podstúpiť operačný zákrok, to znamená, že lekár Vás mal vyšetriť.

 Ak by ste sa rozhodli predmetnú situáciu riešiť, odporúčame obrátiť sa so sťažnosťou priamo na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (nemocnica/poliklinika) so sťažnosťou. Taktiež môžete sťažnosť podať na Úrade VÚC na odbore zdravotníctva. 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook