Čo robiť pri odmietnutí záručnej opravy implantátov zubárom? | Medicínske právo
              

Otázka


Čo robiť pri odmietnutí záručnej opravy implantátov zubárom?

Milan Šimkovič
 | 11.10.2017

Otázka:

Som 70 ročný dôchodca a v Dental Štúdiu som zaplatil za 4 miniimp-lantáty aj s protézami vyše 2000 Euro.Súdruh zubár mi odmieta vykonať záručnú op-ravu po vypadnutí 1 miniimlantantátu a rozlomení protézy s puzdrami vplyvom zvýšeného zaťaženia. Teraz do novej protézy odmieta nasadiť aj 4.púzdro a tak dvomi funkčný-mi implantátmi ohro-zuje moje zdravie. Odmieta 2 reklamá-cie, sťažnosti na Úrade pre dohľadnad ZS, na SK zubných lekárov,na Min. zdravotnítstva a aj na Inšpektoráte SOI boli zamietnuté. Dá sa niečo urobiť v tomto bezprávnom štáte?Odpoveď:

Dobrý deň, v tomto prípade vychádzame z § 644 a nasl. zákona č.40/1964 Z.z. nakoľkovyhotovenie protézy je z právneho hľadiska predmetom dohody o zhotovení veci na zákazku. Nazáklade uvedeného zákona, zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazkupri prevzatí objednávateľom, ako aj počas záručnej doby. Nárok zo zodpovednosti za vady jepotrebné uplatniť v rámci záručnej doby. V prípade, že nie je reklamácií vyhovené, nadobúdateľmôže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady na súde vo všeobecnej premlčacej dobe, ktorázačína plynúť odo dňa, keď nadobúdateľ vytkol vady u scudziteľa.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook