Doprovod | Medicínske právo
              

Otázka


Doprovod

Libor Šalata
 | 27.9.2017

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa spýtat na návštevu u lekára ako doprovod.. Bol som s mamou ktorá má problémi s krížami na naurologii v TN o 5 ráno vystát radu na časenku kedže mama s bolavími križami tam stát nemohla takže do práce som sa dostavit nemohol a ked sme sa tam už konečne vybavili a pýtal som si razítko do práce tak pani doktorka mi povedala že nemám nato nárok a nic mi nedala.. Tak sa pýtam čo to je toto?Odpoveď:

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné vychádzať zo Zákonníka práce, t.j. zákona č. 311/2001 Z.z.,ktorý v ustanovení § 141 ods. 2 písm. c) (kde sú upravené „dôležité prekážky v práci na stranezamestnanca“) stanovuje, že zamestnávateľ Vám, ako zamestnancovi, musí poskytnúť pracovnévoľno (okrem iných prípadov vymenovaných v tomto ustanovení) v prípade sprevádzania rodinnéhopríslušníka (teda napríklad matky, otca a pod.)do zdravotného zariadenia na vyšetrenie aleboošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie. Pracovné voľno s náhradou mzdy (v sume priemerného zárobku) sa poskytne len za jednémuz rodinných príslušníkov na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku, akbolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Zozákona teda máte nárok na pracovné voľno aj s náhradou mzdy, ktoré Vám je zamestnávateľv takomto prípade povinný poskytnúť. Zamestnávateľovi je však potrebné takýto úkon a nemožnosťdostaviť sa do práce preukázať vydaním potvrdenia od zdravotníckeho pracovníka (lekára).

Lekár je v takomto prípade povinný Vám vystaviť potvrdenie - tzv. priepustku, ktorú je následnepotrebné čo najskôr predložiť zamestnávateľovi. Nevystavením takéhoto potvrdenia zo strany lekárasa pre Vás vynára možnosť podať písomnú žiadosť poskytovateľovi o nápravu. V zmysle zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, ak sa osoba domnieva, že zdravotná starostlivosť jej nebolaposkytnutá správne, alebo, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislostis poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má na základe § 17 tohto zákona právopísomnou žiadosťou požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu. V prípade ak takejtožiadosti poskytovateľ nevyhovie, alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôrdo 30 dní od podania žiadosti, do úvahy prichádza možnosť podať žiadosť na Úrad pre dohľad nadzdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu. Napokon je tu možnosť obrátiť sa na orgánpríslušný na výkon dozoru podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, t.j. na samosprávny kraj alebo ministerstvo zdravotníctva SR. Podľa §65 a nasl. tohto zákona mápacient tiež právo iniciovať voči zdravotníckemu pracovníkovi disciplinárne konanie. Pritom platí, žeposkytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že osoba uplatňuje svoje právavyplývajúce jej zo zákona.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook