PN po uplynutí 1 roka | Medicínske právo
              

Otázka


PN po uplynutí 1 roka

 | 17.8.2017

Otázka:

Dobrý deň, k mojej otázke z 26.6.2017 na dĺžku trvania PN. Dňa 15.5.2016 som nastúpil PN z dôvodu zhoršenia zdravotného stavu v oblasti diabetu a astmy. Môj stav sa však nelepšil a od 26.6.2017 mi lekár psychiater v dôsledku akútnych psychiatrických ťažkostí navrhol pokračovať v PN za účelom zlepšenia psychického stavu a tým zlepšenia aj ostatných ochorení. Doporučil mi tiež neobmedzené vychádzky ako súčasť liečebného režimu. Môže mi byť v takomto stave, ako pracujúcemu invalidnému dôchodcovi zrušená PN a musím nastúpiť pracovať aj keď som toho momentálne nie schopný ale usilujem sa vrátiť do práceschopnosti. To že nemám už nárok na nemocenské dávky je mi jasné. Nerozumiem len snahe ukončiť PN a obmedzovať môj pohyb, keď je pre mň ako diabetika a kardiaka nutný a musím sa ako osoba ZŤP/S prispôsobiť tím, ktorí zabezpečujú doprovod a som odkázaný aj na prepravu osobným autom. Taktiež sa prispôsobujem aktuálnemu počasiu z hľadiska vhodnosti vychádzok. Potreboval som by som vysvetliť postup posudkovej lekárky, ktorá nekompromisne chce PN ukončiť nakoľko PN podľa nej trvá len 52 týždňov, ja som poberateľom ID hoci ja chcem po odstránení zdravotných psychiatrických problémov pokračovať v práci, ktorú aj napriek chorobe pre ktorú som invalidný zvládam. Komisie som sa zúčastnil 16.8.2017. Ďakujem a som s úctou Suchánek



Odpoveď:

Dobrý deň,

uplynutie obdobia 52 týždňov nie je dôvodom na skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti, ak nepriaznivý zdravotný stav naďalej trvá. Slovo "dočasná" síce naznačuje, že sa predpokladá jej ukončenie, no jej dĺžku nič neobmedzuje. Obmedzená je dĺžka výplaty nemocenského. Postup posudkových lekárov Sociálnej poisťovne pri kontrole posudzovania spôsobilosti na prácu v rámci lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia upravuje § 153 ods. 2 písm. a) a § 154 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení. Túto činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne so zreteľom na účelné vynakladanie prostriedkov na nemocenské poistenie. Posudkový lekár pri výkone lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s praktickým lekárom, ošetrujúcim lekárom a s revíznym lekárom zdravotnej poisťovne. V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu zahŕňa kontrolu odbornej úrovne posudzovania spôsobilosti na prácu ošetrujúcim lekárom a kontrolu diagnostického a liečebného procesu vo vzťahu k dĺžke dočasnej pracovnej neschopnosti. Ošetrujúci lekár je povinný pri výkone kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu poskytnúť náležitú súčinnosť. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti absentuje legislatívna úprava dočasnej pracovnej neschopnosti, Sociálna poisťovňa nie je oprávnená zasahovať do rozhodnutia ošetrujúceho lekára vo veci dočasnej pracovnej neschopnosti. Rozhodovanie ošetrujúceho lekára vo veci dočasnej pracovnej neschopnosti je plne v jeho kompetencii. Ošetrujúci lekár rozhoduje o začiatku, trvaní, ako aj skončení dočasnej pracovnej neschopnosti. Ak posudkový lekár Sociálnej poisťovne v rámci kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu dospeje k záveru, že u poistenca vzhľadom na zdravotný stav nie je dôvod na trvanie dočasnej pracovnej neschopnosti, dá podnet na ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti a vykoná zápis z kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu na III. diel tlačiva Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti v časti ,,záznamy posudkového lekára“. Samotné rozhodnutie týkajúce sa ďalšieho trvania resp. ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti je však výlučne v kompetencii ošetrujúceho lekára. 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook