Uznanie lekárskeho diplomu z iného členského štátu EÚ | Medicínske právo
              

Otázka


Uznanie lekárskeho diplomu z iného členského štátu EÚ

 | 25.3.2010

Otázka:

Za akých podmienok je možné uznať lekársky diplom z iného členského štátu EÚ?Odpoveď:

Uznávanie diplomov sa riadi smernicou 2005/36/ES Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odborných kvalifikácií.
O vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií sa hovorí vtedy, keď vzdelanie získané na území jedného členského štátu EÚ sa považuje za rovnocenné vzdelaniu, ktoré bolo  získané na území iného členského štátu.
Ak bolo zdravotnícke vzdelanie získané na Slovensku a občan s týmto vzdelaním mieni pracovať v niektorej  krajine EÚ, potrebuje príslušným úradom v danom štáte EÚ predložiť doklad vydaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky o rovnocennosti získaného vzdelania.
Z toho vyplýva že ak chce slovenský “zdravotník“ pracovať v niektorej členskej krajine EÚ, musí v nej predložiť doklad o rovnocennosti získaného vzdelania a to isté platí, ak  zdravotnícky pracovník, občan iného členského štátu EÚ, chce pracovať v SR, musí predložiť doklady o rovnocennosti získaného vzdelania.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook