Zodpovednosť pri poskytovaní zdr. starostlivosti | Medicínske právo
              

Otázka


Zodpovednosť pri poskytovaní zdr. starostlivosti

 | 21.3.2010

Otázka:

Mohli by ste mi napísať, aké sú druhy právnej zodpovednosti v zdravotníctve?Odpoveď:

Pokiaľ ide o druhy právnej zodpovednosti v zdravotníctve, tak môžeme hovoriť predovšetkým o týchto štyroch:
a) Občianskoprávna zodpovednosť – je upravená normami Občianskeho práva (keďže Medicínske právo spadá do Občianskeho práva), predovšetkým Občianskym zákonníkom v §420 a nasl. o zodpovednosti za škodu.
b) Trestnoprávna zodpovednosť – je upravená normami Trestného práva, konkrétne Trestným zákonom (ako napr. v §170 - Trestný čin ohrozovania zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a potrebami, ale aj iné), pokiaľ je ovšem naplnená skutková podstata jednotlivých trestných činov.
c) Pracovnoprávna zodpovednosť – vyplýva z pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, keď poskytovateľom je zdravotnícke zariadenie ako právnická osoba, ktorá zamestnáva zdravotných pracovníkov ako svojich zamestnancov. Riadi sa normami Pracovného práva, najmä Zákonníka práce.
d) Administratívnoprávna zodpovednosť – v prípade chýb vo vzťahu k povinnostiam stanovených predpismi správneho práva.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook