Odmietnutie liečby injekciami | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutie liečby injekciami

 | 9.6.2017 | komentárov: 0

Otázka:

Môže pacient odmietnuť lekárkou navrhovanú liečbu injekciami bez následných sankcií pre samotného pacienta?Má pacient právo odmietnuť takto druh liečby?ĎAKUJEM za skorú odpoveď!Odpoveď:

Podľa zák. č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Každý, kto má právo na poučenie podľa prvej vety, má aj právo poučenie odmietnuť. O
odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.
Na základe poučenia sa môže každý rozhodnúť, či bude alebo nebude súhlasiť s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Súhlas udelený po poučení sa nazýva informovaný súhlas.
Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať. Z uvedeného vyplýva, že pacient má právo odmietnuť aj navrhovaný druh liečby.
Zároveň zákon ustanovuje, že poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že osoba uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona. Žiadna sankcia za odmietnutie navrhovanej liečby by teda pacientovi hroziť nemala.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --