Zmena lekára | Medicínske právo
              

Otázka


Zmena lekára

 | 30.5.2017 | komentárov: 1

Otázka:

Dobrý deň. Pred 11 rokmi som mala cievnu mozgovú príhodu. Chodím k rôznym odborným lekárom, neurológ, psychológ, hematológ.Som plne invalidná. Pri poslednej kontrole zdravotného stavu chcel posudkový lekár aj vyjadrenie psychiatra. Som našla lekára. Chodím k nemu každý mesiac, tvrdí že musím. Potrebujem ho zmeniť, nemám k nemu dôveru. Ako sa to dá? Stačí telefonicky, že na najbližšiu kontrolu neprídem, alebo písomne, podľa nejakého paragrafu? Musím mať už nového lekára, keď skončím? Je tam nejaká lehota, napr.po telefonickom oznámení môžem hneď nastúpiť u druhého lekára? Platí sa za vyradenie z evidencie? U tohto konkrétneho psychiatra som 5 mesiacov. Ďakujem za odpoveď.Odpoveď:

Podľa zák. č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti má každý právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, okrem zákonom vymedzených výnimiek. Osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, môže odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu. Dohoda následne zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené
písomné odstúpenie od dohody.
Vo všeobecnosti platí, že nového poskytovateľa v čase ukončenia vzťahu s predchádzajúcim mať nemusíte, avšak, odporúčame Vám sa najprv obrátiť na potenciálne nového lekára a dohodnúť sa s ním na tom, že Vás preberie do starostlivosti a až následne ukončiť vzťah so súčasným poskytovateľom. Treba mať totiž na pamäti to, že nový poskytovateľ Vás môže odmietnuť z dôvodu, že by prekročil svoje únosné pracovné zaťažovanie alebo preto, že osobný vzťah k pacientovi nezaručuje objektívne hodnotenie jeho zdravotného stavu. Relevantným faktorom môže byť aj to, či je nový poskytovateľ zmluvným partnerom zdravotnej poisťovne, v ktorej ste poistený Vy. Poplatok za vyradenie z evidencie sa neuhrádza.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


Zmena

(12.6.2017)
Som si myslela,že u psychiatra je to iné.Ďakujem