Starostlivosť o súrodenca | Medicínske právo
              

Otázka


Starostlivosť o súrodenca

Libor Šalata
 | 12.5.2017 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať,či som ako sestra povinná starať sa po smrti matky o sestru, ktorá ma paranoidnú schizofréniu a ľahké až stredné mentálne postihnutie. Po smrti matky sa jej zhoršil stav, je opakovane hospitalizovaná.Požiadali sme o bezodkladné umiestnenie do domova soc. služieb, avšak to môže tiež trvať dlho, pretože nie sú voľné miesta. Sestru som mala vo svojej domácnosti, ale my sme po celý deň v práci a vychovávame 2 malé deti.Sestra máva časté výkyvy nálad,rozpráva, že si siahne na zivot pred deťmi a pod., čo nemá na deti dobrý vplyv. Druhá sestra žije v CZ.Jej psychiatrička - mudr. Hriviková mi odporućila nechať prácu aj detiˇ/7 a 9 ročné/ a starať sa o sestru, lebo je to vraj moja povinnosť!!! Som povinná do umiestnenia sa o ňu starať? Ďakujem za odpoveď. ZuzanaOdpoveď:

Dobrý deň, v prvom rade je potrebné vychádzať z ustanovení zákona č. 576/2004, ktorý upravuje poskytovanie ústavnej starostlivosť. Tá sa poskytuje aj na základe žiadosti osoby (aj bez odporúčania ošetrujúceho lekára), ak si zmena zdravotného stavu osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ak ide o ústavnú starostlivosť, na ktorú sa nevyžaduje informovaný súhlas (t.j. v prípade osoby, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu, čo je zjavne aj Váš prípad), poskytovateľ je povinný prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti oznámiť do 24 hodín súdu, v ktorého obvode sa zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti nachádza. O zákonnosti dôvodov prevzatia do ústavnej starostlivosti rozhodne súd. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života a zdravia osoby alebo na zabezpečenie jej okolia. Následne, ak pominú dôvody na takéto prevzatie do ústavnej starostlivosti, poskytovateľ je povinný osobu prepustiť z ústavnej starostlivosti alebo si vyžiadať informovaný súhlas.

Podľa zákona má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinnosť ju poskytovať správne, t.j. vykonať všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý (tu máme na mysli napríklad aj zákonného zástupcu či opatrovníka nespôsobilej osoby) právo na informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.

V zmysle ustanovení zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine majú všetci členovia rodiny povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny. Z uvedeného ustanovenia teda možno vyvodiť povinnosť starať sa o rodinných príslušníkov, ktorí sú takto odkázaní a neschopní sa o seba postarať. Avšak už z nasledujúcej vety tohto ustanovenia vyplýva, že rodičia majú svojim deťom zabezpečiť pokojné a bezpečné prostredie. Vzhľadom na to, že sa jedná o starostlivosť o takúto osobu v prostredí, kde žijú aj vaše dve maloleté deti, je nevyhnutné prihliadať aj na ich záujmy. Podľa zákona je záujem maloletého dieťaťa prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje okrem iného bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava, ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou. Samozrejme netreba zabúdať ani na vyživovaciu povinnosť, ktorú majú rodičia voči svojim deťom a ktorá by v dôsledku takéhoto núteného odchodu z práce narušila tieto základné rodičovské povinnosti.

Z uvedeného teda možno vyvodiť, že reálnou možnosťou ako sa odbremeniť od povinnosti starať sa  o takéhoto člena rodiny by mohlo byť preukázanie nepriaznivého vplyvu na záujmy a výchovu maloletých detí, na čo by mohol (a mal) súd prihliadať pri (vyššie uvádzanom) eventuálnom rozhodovaní o prevzatí osoby do ústavnej starostlivosti. 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --