Zrušenie zdravotného poistenia, právo na neposkytnutie zdravotnej starostlivosti | Medicínske právo
              

Otázka


Zrušenie zdravotného poistenia, právo na neposkytnutie zdravotnej starostlivosti

 | 1.5.2017 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň , momentálne nemám všeobecného lekára, študujem externou formou štúdia, mám zdravotné poistenie a trvalý pobyt a som občanom SR. Mám dôvody, kvôli ktorým mám záujem využiť možnosť ktorú mi (zatiaľ) umožňuje zákon - nemať všeobecného lekára . Po zavedení e-healt, ktoré má založiť všeobecný lekár ako povinnú súčasť zdravotného poistenia budem mať ešte stále túto možnosť ? Budem musieť mať lekára ktorý ho založí ? Aké sú všetky kroky ktoré môžem podniknúť v prípade , že mi záleží na tom aby mi nikto nezaložil e-healt a aby som naďalej mala právo nemať všeobecného lekára, ktoré môžem podniknúť? Čítala som, že zdravotné poistenie je viazané na trvalý pobyt. Ako by som si mohla zrušiť trvalý pobyt ? Na Mestskom úrade mi odmietli dať tlačivo na odhlásenie z trvalého pobytu na SR. S akým zákonom/potvrdením by som mala prísť na MÚ, aby mi zrušili trvalý pobyt ? Keby som mala prácu na dohodu v zahraničí stačilo by to na zrušenie TP ? Alebo musím mať ako občan SR niekde TP ? Aké možnosti mám na zmenu občianstva (ak je to nutné) ? Je zákon, ktorý mi umožňuje nemať zdravotnú starostlivosť napr. z presvedčenia alebo kvôli vierovyznaniu ? Zákon napr. ustanovený EÚ, alebo medzinárodným dohovorom, ktorý by bol postavený nad zákonom, ktorým som (možno) nútená mať ZP ? Napríklad v nemocnici musí byť akceptované, že som vegetariánka, bolo by možné , keby som udala dostatočný dôvod , ktorý by sa týkal napr. presvedčenia - filozofického , náboženského apod. s ktorým by som si mohla vymôcť nemať e-healt a všeobecného lekára ? Ako by som pri tom mala postupovať ? Akú žiadosť podať ? Je možná výnimka zo zákona ? Na koho sa obrátiť ?Odpoveď:

Dobrý deň,

v súvislosti s povinnosťou mať všeobecného lekára musíme uviesť, že zákon č. 576/2004 Z. z. neobsahuje ustanovenie, z ktorého by vyplývala povinnosť mať všeobecného lekára. Pacient bez všeobecného lekára sa však vystavuje riziku, že mu bude poskytovaná len neodkladná zdravotná starostlivosť. Hoci zo zákona vyplýva, že každý občan má určeného obvodného lekára (podľa miesta pobytu), zo zákona nevyplýva povinnosť občana s takto určeným obvodným lekárom uzavrieť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (pozri § 12 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z.).

Je tiež potrebné dodať, že do úvahy treba vziať aj trestnoprávne sankcie. Návšteva lekára, predovšetkým preventívne prehliadky a očkovania, má za cieľ nie len ochranu Vášho zdravia, ale tiež ochranu spoločnosti pred šírením nákazlivých ochorení. V súvislosti s tým Trestný zákon v osobitnej časti vymedzuje niekoľko skutkových podstát trestných činov, z ktorých niektoré sú dokonca formulované ako nedbanlivostné (viď. napr. § 164, § 166, § 167).

V súvislosti s vedením zdravotnej dokumentácie je potrebné uviesť, že v zmysle zákona zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme alebo v elektronickej forme s elektronickým podpisom. Údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúva, poskytuje a sprístupňuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, pričom uvedené zákon formuluje ako jeho povinnosť. V zmysle § 18 ods. 2 sa súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie za podmienok ustanovených týmto zákonom nevyžaduje. Čo sa týka bezpečnosti vedenia elektronickej zdravotnej dokumentácie, dávame do pozornosti zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme.

V súvislosti s trvalým pobytom a štátnou príslušnosťou by sme chceli uviesť nasledovné: To, kto je verejne zdravotne poistený stanovuje zákon č. 580/2004 Z. z. v § 3 a nasl. Je pravda, že verejné zdravotné poistenie je v mnohých prípadoch viazané na trvalý pobyt, ale nie výlučne (viď. napríklad § 3 ods. 3). V súvislosti s občianstvom chceme uviesť, že strata občianstva je právne regulovaná v zákone č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve. Zo štátneho občianstva ako právneho vzťahu medzi štátom a občanom však vyplýva o mnoho viac práv než povinností. Okrem iným by sme mohli uviesť právo voliť a byť volený. Významnou skutočnosťou je tiež to, že z občianstva Slovenskej republiky nám vyplýva tiež občianstvo Európskej únie, ktoré by ste v prípade straty občianstva SR stratili tiež. Okrem toho je potrebné si uvedomiť, že získať iné štátne občianstvo nie je jednoduché a už vôbec nie automatické. (zvyčajne je získanie iného štátneho občianstva viazané na splnenie relatívne náročných podmienok ako napr. ovládanie jazyka slovom a písmom, pobyt na území štátu počas niekoľkých rokov a pod.) 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --