Overenie lekárskeho predpisu vydaného v inom členskom štáte EÚ | Medicínske právo
              

Otázka


Overenie lekárskeho predpisu vydaného v inom členskom štáte EÚ

 | 22.4.2017 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, Ako prosím, mám overiť lekársky predpis vydaný v inom členskom štáte EÚ? Treba overovať pri podozrení alebo za každým? Prosím o komentár k týkajúcemu sa paragrafu platného zákona.Vyhlásené: 29. 10. 2011 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 4.2017 do: 31.12.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 362 ZÁKON z 13. septembra 2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 23 Povinnosti držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti am) zabezpečiť, aby osoba oprávnená vydávať humánne lieky a zdravotnícke pomôcky pri výdaji humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti30aaa) na základe lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktorý bol vystavený v inom členskom štáte Európskej únie na meno pacienta, overila 1. pravosť lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu vystaveného v inom členskom štáte Európskej únie na meno pacienta, 2. či lekársky predpis alebo lekársky poukaz vystavila v inom členskom štáte Európskej únie osoba oprávnená predpisovať humánne lieky a zdravotnícke pomôcky, ďakujemOdpoveď:

Zo znenia spomínaného ustanovenia § 23 ods.1 písm. am) vyplýva, že takáto osoba má túto povinnosť (overovanie) bezvýhradne a zakaždým, nakoľko zákonodarca v predmetnom ustanovení nepoužíva formulky ako: „v pochybnostiach″, alebo „v prípade ak sa domnieva″ či „ak má odôvodnené podozrenie″ atď.

Až z nasledovného § 23 ods.1 písm. an) sa dozvedáme, že držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti je povinný zabezpečiť, aby osoba oprávnená vydávať humánne lieky a zdravotnícke pomôcky odmietla výdaj humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky podľa písmena am), ak

1. má pochybnosť o pravosti, obsahu alebo zrozumiteľnosti lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu vystaveného v inom členskom štáte Európskej únie na meno pacienta,

2. má odôvodnené podozrenie, že výdajom humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky môže dôjsť k poškodeniu ľudského zdravia alebo k ohrozeniu života,

3. predpísaný humánny liek nie je registrovaný a zdravotnícka pomôcka nie je registrovaná alebo evidovaná,


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --