Informovanosť o výbere operatéra | Medicínske právo
              

Otázka


Informovanosť o výbere operatéra

 | 23.3.2017 | komentárov: 0

Otázka:

Absolvoval som chirurgický zákrok na ktorý som sa niekoľko rokov odhodlával aj pripravoval. Môj ošetrujúci lekár mi odporučil aj operatéra s referenciami spoľahlivých výkonov, ktorý ma prijal a operáciu aj prisľúbil. Avšak bez môjho vedomia a súhlasu ma operoval iný chirurg, ktorého som pred operáciou ani nevidel, ani nepoznal a jeho meno som sa dozvedel až po zákroku. Pred operáciou som nebol informovaný ani o spôsobe výberu operatéra. Na operáciu som sa pripravoval niekoľko rokov, aby som si zachoval náležitú kvalitu života. Preto z takéhoto prístupu mám veľké sklamanie, ktoré mi spôsobilo psychickú a emocionálnu traumu s dlhodobou hypertenziou. Podľa informácie ma operoval preferovaný mladý chirurg bez atestačnej praxe a preto mám aj dôvodné pochybnosti o korektnom výkone. Prosím o radu, na koho sa môžem obrátiť na preskúmanie korektnosti uvedeného prístupu. Ďakujem pekne za odpoveď.Odpoveď:

Zo znenia §11 ods. 6 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyplýva, že každý má právo na výber poskytovateľa okrem zákonom uvedených výnimiek.

To znamená, že pacient má právo si zvoliť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, nie konkrétneho zdravotníckeho pracovníka resp. operatéra.

Zákon tiež uvádza, že poskytovateľ je povinný poskytovať  zdravotnú starostlivosť správne. Podľa §17, ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu. Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, osoba má právo:

a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

b) obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa osobitného predpisu, ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Podľa znenia Etického kódexu zdravotníckeho pracovníka, poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s hlbokým ľudským vzťahom k človeku, v súlade s právnymi predpismi. Zdravotnícky pracovník sa  k pacientovi správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity a trpezlivosťou a nezníži sa k hrubému alebo nemravnému konaniu. Ak tak lekár alebo iný zdravotnícky pracovník nepostupuje, porušuje jednu z povinností pri výkone zdravotníckeho povolania dodržiavať etický kódex.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --