Odmietnutie vydania kópie lekárskej správy na požiadanie pacienta | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutie vydania kópie lekárskej správy na požiadanie pacienta

Libor Šalata
 | 10.2.2017 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu nakoľko už neviem ako postupovať a nie som jediný pacient, ktorý sa stretol u danej ženskej lekárky s totožným problémom. V novembri 2016 som bola na operácii z gynekologických dôvodov a následne som bola pod dohľadom ošetrujúcej lekárky na gynekológii, PN som bola mesiac a pol. Po ukončení PN som lekárku požiadala, že potrebujem kópie lekárskych správ z liečby počas PN-ky za účelom doloženia do komerčnej poisťovne aby mi bolo vyplatené poistné plnenie. Lekárka mi odmietla vydať kópie lekárskych správ so slovami, že zdravotná dokumentácia nepatrí do rúk pacienta a odkázala ma na to, že vyjadrenie môže zaslať priamo do poisťovne, ktorá ju na to musí vyzvať. Urobili sme tak, lekárka však odmieta zaslať lekárske správy aj poisťovni so slovami, že jej nepreplatia úkon, ktorý má s tým spojený vo výške 15 eur. Chcem sa spýtať, či sa ako pacient môžem odvolať na nejaký zákon alebo paragraf, kde mi lekárka na základe mojej žiadosti ( ak je potrebné aj písomnej ) musí vystaviť kópie z liečby po operácii, prípadne mi umožní nahladnutie do zdravotnej dokumentácie, kde na mieste ja vykonám kópie ( napr. odfotením do mobilného telefénu ) bez ohľadu na to, či zaplatím poplatok za nahliadnutie 15 eur čo je pre mňa momentálne bezpredmetné. Stretla som sa s tým už aj pri iných pacientkach a ako neznalá práva pacientov voči lekárom Vás chcem poprosiť o pomoc aby som v tomto prípade vedela postupovať nakoľko poisťovňa mi nevyplatí poistné plnenie pokiaľ nedoložím potrebné lekárske správy. Ďakujem za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň, v tomto prípade musíme vychádzať z ustanovení zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, kde v § 25 ods.1 je uvedené, že údaje zo zdravotnej dokumentácie sa môžu sprístupniť formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie pacientovi, prípadne jeho zákonnému zástupcovi, manželovi, splnomocnenej osobe a iným v zákone presne vymedzeným subjektom.
Osoba (resp. pacient) má právo robiť si zo zdravotnej dokumentácie na mieste výpisky alebo kópie (teda aj fotografie do telefónu).
Podľa príslušných ustanovení zákona je takéto sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie možné aj smerom k poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie.
Zákon uvádza, že ak sa osoba domnieva, že rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo písomne požiadať poskytovateľa o nápravu. V prípade ak nedôjde k náprave, je tu možnosť obrátiť sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo na príslušný odbor zdravotníctva samosprávneho kraja. Podľa zákona má tiež každý právo obrátiť sa na súd, ak sa domnieva, že nahliadnutie do
zdravotnej dokumentácie mu bolo odmietnuté neprávom.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --