Pochybenie v poskytnutej zdravotnej starostlivosti s následkom smrti | Medicínske právo
              

Otázka


Pochybenie v poskytnutej zdravotnej starostlivosti s následkom smrti

Libor Šalata
 | 8.1.2017 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Môj strýko mal dňa 23.12.2016 úraz hlavy. Situáciu skomplikovalo, že požil alkohol, ale nebol veľmi opitý. Úder do hlavy bol dosť silný, keďže mal vyššiu váhu a plnou váhou padol na hlavu. Bola k nemu privolaná záchranná služba, ktorá spravila obvyklé úkony. Strýko komunikoval, všetko bolo v poriadku, je aj diabetik, cukor mal v norme. Napriek tomu si myslím, že ho mali vziať do nemocnice, keďže ten úder bol veľmi silný a vyšetriť aspoň CT hlavy alebo ho vziať na pozorovanie,či nemá otras mozgu. Takúto možnosť mu však ani neponúkli a nechali ho doma s tým, že mu nič nie je. To sa stalo v podvečerných hodinách. Do rána však strýko upadol do kómy, okamžite k nemu bola privolaná záchranná služba, ktorá ho odviezla do nemocnice a odtiaľ bol transportovaný do nemocnice na Kramároch, kde mu bola okamžite vykonaná operácia mozgu. Mal rozsiahle krvácanie v mozgu, zlomeninu lebečnej kosti. Lekári operáciu vykonali, s tým záverom, že zranenia hlavy sú veľmi vážne a takmer nezlučiteľné so životom. Po 7 dňoch po previezli do lokálnej nemocnice, kde dostal zápal pľúc a po 14 dňoch od operácie zomrel. Chcela som sa spýtať, čo ďalej robiť, lebo si myslím, že záchrannou službou mu nebola adekvátne poskytnutá zdravotná starostlivosť. Nemá človek napriek tomu, že požil alkohol právo na adekvátnu zdravotnú starostlivosť? Chcela som sa spýtať či vôbec má význam podávať sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kedže tam zohrával úlohu aj alkohol? Myslím si, že keby ho hneď po úraze vzali do nemocnice a riadne vyšetrili, nebol by ten stav dopadol takto fatálne. Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné vymedziť pojem neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Podľa ustanovení
zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti je neodkladná zdravotná starostlivosť zdravotná starostlivosť
poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo
niektorú zo základných životných funkcií, pričom bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne
ohroziť jej zdravie, alebo jej spôsobuje náhlu a neznesiteľnú bolesť. Na základe Vami uvedených údajov
môžeme usúdiť, že Váš strýko spadá pod osobu uvedenú v tomto pojme a to už bezohľadu nato, či bol pod
vplyvom návykových látok alebo nie. Pokiaľ je potrebné osobe poskytnúť takúto neodkladnú zdravotnú
starostlivosť, poskytovateľ nemôže pacienta v žiadnom prípade odmietnuť.
Zákon tiež uvádza, že poskytovateľ je povinný poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná
starostlivosť (ako širší pojem zahrňujúci aj neodkladnú zdravotnú starostlivosť) je poskytnutá správne, ak sa
vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby za
účelom uzdraviť osobu alebo zlepšiť jej zdravotný stav, a to pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy,
t.j. lege artis.
Pokiaľ sa osoba domnieva, že zdravotná starostlivosť nebola takto (správne) poskytnutá alebo, že iné
rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti bolo
nesprávne, má na základe § 17 zákona práva písomnou žiadosťou požiadať poskytovateľa o náhradu. V prípade,
ak tejto žiadosti poskytovateľ nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr
do 30 dní (od podania žiadosti), do úvahy prichádza možnosť obrátiť sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou. Podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa pacient môže
obrátiť na orgán príslušný na výkon dozoru a následne má právo iniciovať voči zdravotníckemu pracovníkovi
disciplinárne konanie.
Nesmieme zabúdať ani na možné trestnoprávne následky. Podľa ustanovenia § 177 ods.2 Trestného zákona,
ten, kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú
pomoc, hoci podľa povahy svojho zamestnania je povinný takúto pomoc poskytnúť (zdravotnícki
pracovníci/záchranári), potrestá sa odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --