Výklad zákona o lieku | Medicínske právo
              

Otázka


Výklad zákona o lieku

Milan Šimkovič
 | 5.1.2017 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, v súvislosti s novelou zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach mi vyvstáva otázka pri výklade § 23 ods. 1 písm as) uvedeného zákona. Zaujíma ma výklad slovného spojenia - prvý predaj humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov medzi držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni na účel ich výdaja vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni. Ide o jednu z výnimiek povinnosti poskytovateľa lekárenskej starostlivosti vydávať humánne lieky zaradené v zozname kategorizovaných liekov vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni. Je možné uvedené ustanovenie v kontexte zákona chápať ako zákaz možnosti obchodovania s kategorizovanými liekmi aj medzi poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti, ktoré bolo doteraz bežnou praxou? Ako príklad by som uviedla predaj lieku v rámci siete lekární, ak u niektorej z nich liek absentoval a tie si ho tak presúvali/predávali podľa dopytu pacienta. Povoľuje novela zákona takýto predaj aj naďalej, avšak iba za podmienky jeho výdaja pacientovi? Alebo treba toto ustanovenie chápať ako možnosť realizovať iba jeden predaj akéhokoľvek kategorizovaného lieku/liekov medzi tými istými poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti iba raz bez sankcie a každý ďalší predaj treba považovať za zakázaný? Za odpoveď a objasnenie Vám veľmi pekne ďakujem. S úctou Jana LukáčováOdpoveď:

V prípade ustanovenia §23 ods.1 písm. as zákona č. 362/2011 Z. z., máme za to, že v dôsledku zmeny zákona budú lekárne predovšetkým povinné vydávať zakúpené kategorizované lieky pacientom. Za porušenie povinnosti sa však nebude pokladať
spätný predaj týchto liekov distribútorovi, ktorý ich lekárni dodal. Za porušenie sa rovnako nebude pokladať jednorazový predaj inej lekárni na účel ich výdaja pacientom. Predpokladom toho, aby povinnosť nebola porušená teda je, aby takto predaný liek inej lekárni bol touto lekárňou vydaný pacientovi.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --