Ukončenie PN | Medicínske právo
              

Otázka


Ukončenie PN

Libor Šalata
 | 7.1.2017 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu.Pracujem v automobilke ako operátor-brúsim a leštím karosérie.Momentálne som na PN a 8.1.2017 mi končí podporné obdobie, som po operácií ľavého ramena. Rehabilitácie mám ukončené s tým, že mám docvičiť doma, ale mám mať kontrolu ešte u ortopéda-operatéra. Moja obvodná lekárka aj posúdková lekárka mi chce ukončiť pn po roku, aj keď mój ortopéd-operatér mi navrhol na základe MR operáciu aj pravého ramena. Termín operácie mi ešte nedal, lebo nemóžem mat dve operácie po sebe. Prvá bola 15.9.2016. Mój zdravotný stav,je v riešení na Klinike pracovného lekárstva /choroba z povolania/,ale to nie je ešte ukončené. Môže mi obvodná lekárka ukončiť PN, ak keď vie, že neprejdem mimoriadnou lekárskou prehliadkou u závodnej lekárky? Vraj si mám pýtať ĺahšiu prácu a keď mi dajú výpoveď zo zdravotných dôvodov, tak sa môžem liečiť aj počas evidencie na Úrade práce. Celé mi to pripadá čudné, ako je možné ukončitť PN, keď nie som schopná vykonávať doterajšiu präcu a na Kliniku pracovného lekárstva mi v správe keď som tam bola hospitalizovaná, napísali, že nesmiem nadmerne zaťažovať horné končatiny. Ani neviem, či si mám dať žiadosť na zmenu pracovnej pozície, alebo sú povinní ma preradiť na základe správy z Kliniky pracovného lekárstva. Za skorú odpoveď ďakujemOdpoveď:

Dobrý deň, podľa ustanovení zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, ak po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti sa zdravotný stav osoby nezlepší, resp. zhorší, príslušný ošetrujúci lekár vystaví nové potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.

Vzhľadom na to, že vo Vašom prípade ide  o chorobu z povolania v rámci uzavretého pracovnoprávneho vzťahu, musíme vychádzať z ustanovení Zákonníka práca, t.j. zákona č. 311/2001. Zákon hovorí, že ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti, zamestnávateľ je povinný ho zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak však takéto zaradenie nebude možné, zamestnávateľ je povinný ho zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Pokiaľ ide o zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, v zákone je ustanovené, že ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia, zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ.  Za škodu spôsobenú zamestnancovi chorobou z povolania zodpovedá zamestnávateľ, u ktorého zamestnanec pracoval naposledy pred jej zistením v pracovnom pomere za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, ktorou bol postihnutý. Zamestnávateľ zodpovedá za škodu, aj keď dodržal povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokiaľ sa zodpovednosti (v zákonom vymedzených prípadoch) nezbaví.

Zákonník práce následne pre zamestnávateľa stanovuje povinnosť preradiť zamestnanca na inú prácu, ak vzhľadom na jeho zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou. Ak nemožno dosiahnuť účel podľa predchádzajúcej vety preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, zamestnávateľ môže zamestnanca preradiť po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve. Podmienkou takéhoto preradenia však je, aby zamestnávateľ so zamestnancom vopred prerokoval dôvod preradenia na inú prácu ako aj dobu, počas ktorej má toto preradenie trvať. 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --