Konali lekári protiprávne? | Medicínske právo
              

Otázka


Konali lekári protiprávne?

Libor Šalata
 | 7.7.2016

Otázka:

V pondelok 27.6. navštívil môj 25 ročný syn lekára (ušný ,krčný ,nosný), ktorý mu predpísal Augmentin. Syn mal horúčky nad 39, zimnice, zvracanie. Lekár mu určil zápal prínosových dutín, poslal ho aj na rongen. Do utorka v noci sme robili zábaly a čakali, že antibiotiká zaberú. V utorok v noci som volala 112 aby mi poradili čo robiť, syn stále zvracal, mal aj hnačku, zimnice a silné bolesti hlavy. Operátorka na 112 mi dala k telefonu lekára na pohotovosti v Piešťanoch, ktorý mi ospalý povedal, že keď zvracia a má horúčku, máme mu ísť kúpiť čípky a zložil. Operátorka na 112 to počula a zavolala mi, že posiela rýchlu záchranku. Tí prišli a od brány kričali, aby som im poslala mladého muža. Neošetrili ho ani doma ani v sanitke, zaviezli na interné do Piešťan. Dali mu infúziu, a ráno o 7,00 poslali domov. Bola som pre neho autom. O tri hodiny mal horúčku 40,4, robila som zábaly, dávala čípky, strašne ho bolela hlava a zvracal. Zavolala som na interné do Piešťan, prečo ho prepustili, čo mám s ním robiť. Lekárka na internom mi povedala, že cez deň tam nie sú pre verejnosť, aby som volala obvodného lekára. Volala som Dr. Melicháča, (ušný, nosný), ktorý mi jednou vetou povedal, aby sme naďalej užívali antibiotiká a že má prísť v piatok na kontrolu. Nakoniec som volala jeho lekárke Dr. Zacharovej, ktorá po tom, ako som jej povedala príznaky, kázala mi volať 155 a volala aj do nemocnice. Prišla záchranka, zaviezli ho do nemocnice, aj ho ošetrili. Z nemocnice mi už volala aj pani primárka, že mu vybavujú mCT v Trnave, lebo oni majú len do 100 kg a syn má pri výške skoro 2 metre 107 kg. Nasledoval prevoz do Trnavy, kde diagnostikovali zápal mozgových blán a sepssu. Vybavili bratislavskú neurochirurgiu a operovali ho hneď na druhý deň. Mal hnis na mozgu. Dnes absolvuje už 4 operáciu a stále je v ohrození života. Preto sa pýtam, prečo zanedbali lekári jeho liečbu a hneď nevyužili všetky dostupné prostriedky na diagnostiku? My s dcérou sme už minulý pondelok podľa príznakov mysleli na zápal mozgových blán a lekári to nevedeli???Odpoveď:

Dobrý deň. Podľa ustanovení zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný ju poskytovať správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením
včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy (t.j. lege artis). Pokiaľ to tak nie je, resp. ak sa osoba domnieva, že zdravotná starostlivosť jej nebola poskytnutá správne, alebo, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má na základe § 17 ZoZS právo písomnou žiadosťou požiadať poskytovateľa o nápravu. V prípade ak takejto žiadosti poskytovateľ nevyhovie, alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, do úvahy prichádza možnosť podať žiadosť na Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu. Podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa pacient môže obrátiť na orgán príslušný na výkon dozoru a podľa §65 a nasl. tohto zákona má pacient tiež právo iniciovať voči zdravotníckemu pracovníkovi disciplinárne konanie.
Napokon je potrebné vziať na vedomie aj ustanovenie §177 ods.2 Trestného zákona, ktoré hovorí, že kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook