Odmietnutie resuscitácie | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutie resuscitácie

Libor Šalata
 | 2.4.2016 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň,ako to funguje v prípade odmietnutia resuscitácie, napr. pri automobilovej nehode? Môžem nosiť v peňaženke lístok s tým, že odmietam resuscitáciu, budú to záchranari rešpektovať?Odpoveď:

Dobrý deň,
v tomto prípade je potrebné vychádzať z ustanovenia §4 ods.4 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, kde je uvedené, že na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas. V zmysle §6 ods.8 každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má právo tiež informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať. Informovaný súhlas sa však nevyžaduje v prípade poskytnutia 
neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ak súhlas nemožno od pacienta získať včas. Preto pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti (ako napr. náhla hospitalizácia osoby po autonehode) má lekár povinnosť urobiť všetky potrebné kroky na záchranu života, a to bez ohľadu na akékoľvek vyjadrenia pacienta urobené v minulosti. Je potrebné tiež poukázať na inštitút tzv. predchádzajúceho priania, ktorého obsahom je písomné vyjadrenie slobodnej vôle osoby, týkajúce sa jej zdravotného stavu, ktoré obsahuje pokyny určené zdravotníckym pracovníkom, s účinkami do budúcnosti, v ktorej by daná osoba utrpela vážne poškodenie zdravotného stavu, v dôsledku ktorého by sa obmedzila jej spôsobilosť rozhodovať o sebe. V našom súčasnom právnom poriadku však neexistuje právny predpis, ktorý by upravoval takúto možnosť pacienta uložiť budúce pokyny, ktoré by boli pre zdravotníckych pracovníkov záväzné v situácii, kedy daná osoba už nie je schopná vyjadriť svoju vôľu. Jedným z dôvodov absencie tohto inštitútu v právnom poriadku je najmä to, že takýmto „prianím“ by pacient nechcene mohol pripraviť sám seba o profesionálnu lekársku starostlivosť alebo o prospešný pokrok v liečbe. Z uvedeného teda môžeme vyvodiť, že lekár nie je viazaný takýmto prianím pacienta, resp. nemá takúto zákonnú povinnosť a teda na prípadný „lístok o odmietnutí resuscitácie“ nemusí vôbec prihliadať, ak ide o záchranu ľudského života. Ďalej je tiež potrebné poukázať na ustanovenia zákona č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona, ktorý v §177 ods.2 ustanovuje, že kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, neposkytne potrebnú pomoc, hoci je podľa povahy svojho zamestnania povinný takú pomoc poskytnúť, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. Pokiaľ teda ide o záchranu ľudského života, zdravotnícki pracovníci vykonajú všetky úkony potrebné na pomoc a záchranu života človeka, pretože v opačnom prípade by sa vystavili nebezpečenstvu trestnej sankcie v zmysle ustanovení Trestného zákona.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --