Povinná pitva | Medicínske právo
              

Otázka


Povinná pitva

 | 8.3.2010 | komentárov: 2

Otázka:

Mohli by ste mi prosím odpovedať, v ktorých prípadoch je pitva povinná?Odpoveď:

Podľa zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (§ 48) možno pitvu nariadiť len v zákonom stanovených prípadoch tak, aby ani po smrti nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby. Na základe tohto zákona sa pitva povinne vykoná:
a) pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie,
b) pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
c) pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná,
d) pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala,
e) po odbere orgánov a tkanív od mŕtveho darcu,
f) po odbere tkanív od mŕtveho darcu, ak transplantácia tkaniva predstavuje pre príjemcu zvýšené riziko,
g) v prípadoch násilnej smrti,
h) z dôvodov ustanovených v §115 Trestného poriadku.
Pitva bude v týchto prípadoch vykonaná aj vtedy, ak osoba alebo jej zákonný zástupca počas života osoby pitvu písomne odmietli.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


MEDIUS

(22.11.2010)
Na stránke úradu pre dohľad je možné nájsť formulár pre odmietnutie pitvy : http://www.udzs.sk/buxus/generate_page.php?page_id=252. Ten stačí vyplniť a vytlačiť. Odporúčame ho odoslať doporučene. Zákon nestanovuje povinnosť podpis na formulári osvedčovať. Ak odmietnete vykonanie pitvy tým de facto zamedzíte aj možnosti odoberať orgány po vašej smrti. Podmienkou odobratia orgánov po smrti je totiž aj vykonanie pitvy. Jej odmietnutie teda znemožní realizovanie odobratia orgánu/tkaniva.

Mária Ilečková

(13.11.2010)
Ďakujem za rýchlu a presnú odpoveď. Ešte by som poprosila odpoveď na otázku akým spôsobom (notár a pod.a aký text má obsahovať žiadosť)môže dopredu počas života osoba požiadať o odmietnutie pitvy a tiež o odmietnutie vybratia a použitia jej orgánov po smrti, napr. ak by boli použiteľné po smrti pri havárii.