Škoda na zdraví | Medicínske právo
              

Otázka


Škoda na zdraví

 | 3.3.2010

Otázka:

Proti komu je potrebné uplatniť nárok na náhradu ujmy na zdraví spôsobenej v zdravotníckom zariadení?Odpoveď:

Nárok na náhradu ujmy na zdraví sa uplatňuje vždy voči tomu, kto Vám ujmu na zdraví spôsobí, čo vyplýva z ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka: „Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.“ Touto osobou je  poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, či už je ním právnická alebo fyzická osoba. Veľmi dôležitým faktorom je dokázanie, že naozaj došlo k ujme na zdraví. Pacient má rovnako právo obrátiť sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s písomnou žiadosťou o preskúmanie toho, či poskytovateľ nezanedbal svoju povinnosť postupovať lege artis.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook