Odmietnutie vystavenia lek. správy | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutie vystavenia lek. správy

Veronika Miková
 | 4.2.2016

Otázka:

Dobry deň, chcem sa opýtať. Dňa 9.12.\'15 som bola na 2. vyšetrení u psychologičky s mojim synom (má poruchu reči a poruchu autistického spektra). Za obe vyšetrenia som platila po 20€. Vypýtala som si od nej lekársku správu pre potreby UPSVaR, aby som mohla žiadat o predlženie materskej do 6 rokov. P. doktorka mi ju odmietla vystaviť, vraj nie je povinná mi správu dať. Na moje naliehanie mi nakoniec povedala, že mi ju vystaví za poplatok 50€! Neskôr povedala, že ak prinesiem výmenný list od obvodného lekára tak platiť nemusím. VL som priniesla, ale aj tak odmietla pretože bolo na ňom napísané: Prosím o odborné vyšetrenie a nebola tam \"formulka\", že aj o vystavenie lek. správy. Tak som musela opakovane pýtať VL, kde musel obvodný lekár napísať aj spomínanú formulku. Preto sa chcem opýtať, či lekár naozaj nie je povinný mi po dvoch vyšetreniach vystaviť lek. správu. Mne to už hraničí so šikanovanim. Myslím si, že po každom vyšetrení mám právo dostať lek. správu bez spomínaných problémov. Od ostatných odborníkov (logoped,neurolog, spec. pedagog) som dostala správy ihneď po vyšetrení a úplne bez problémov. ĎakujemOdpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku. Podľa § 24 ods. 3 Zákona č. 576/2004 Z. z.  je ošetrujúci zdravotnícky pracovník na vyžiadanie povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecnému lekárovi alebo lekárovi, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Lekár preto je povinný Vám tento výpis vystaviť. Podľa § 38 ods. 11 Zákona č. 577/2004 Z. z. vypracovanie lekárskeho posudku a poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej vyžiadanie sa lekársky posudok vypracoval alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie poskytol. Iná situácia je ak ide o poskytnutie pre účely UPSVaR, kde podľa § 24 ods. 4 písm. b) Zákona č. 576/2004 Z. z. je  poskytovateľ povinný na základe písomného vyžiadania, poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania, príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov. 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook