Odmietnutie odberu a vyšetrenia krvi | Medicínske právo
              

Otázka


Odmietnutie odberu a vyšetrenia krvi

Veronika Miková
 | 3.2.2016

Otázka:

Dobrý deň, mama bola včera u obvodnej lekárky, kvôli pretrvávajúcim bolestiam nohy. Bola u nej už v decembri a poslala ju na ortopédiu a neurológiu, lenže nikde jej nič nezistili a tak sa k nej vrátila s otázkou, či by jej nemohla pre istotu zobrať krv a zistiť, či nemá v tele zápal. Odmietla. Mala na to právo? Ďakujem.Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku. V zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 Zákona č. 576/2004 Z. z. sa zdravotná starostlivosť poskytuje vo vzťahu k chorobe, ktorú určuje zdravotnícky pracovník. Zákon neupravuje povinnosť zdravotníckeho pracovníka plniť pokyny pacienta pri liečebnom postupe. Podľa ods.  3 je poskytovateľ povinný poskytnúť zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. V zmysle § 17 Zákona, ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne (§ 4 ods. 3), alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu. Žiadosť je potrebné podať písomne a rovnako tak poskytovateľ je povinný o vybavení žiadosti informovať písomne do 30 dní.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook