Zodpovednosť zubného lekára? | Medicínske právo
              

Otázka


Zodpovednosť zubného lekára?

Jana Bajužík Böszörményi
 | 16.12.2015

Otázka:

Dobrý deň, pri čistení koreňového kanálika sa zubárke zlomil nástroj v jednom z kanálikov. Zubárka mi oznámila, že je to v poriadku, že sa to v kanáliku môže ponechať lebo na to nebýva alergia. Po 6 mesiacoch pretrvávajúcich bolestí sa mi na ďasne vytvorila hnisavá fistula, ktorá si vyžaduje chirurgický zákrok v cene 150 €. Chcela by som sa opýtať či za to nesie moje zubárka zodpovednosť. Ak áno v akej forme? Mám na niečo nárok? Vopred ďakujem za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku. Podobnú otázku v našej poradni už môžete nájsť (http://www.pravo-medicina.sk/otazka/328/zlava-v-stomatologii).

Stomatologická starostlivosť (ale aj plastická chirurgia) je oproti „bežnej“ starostlivosti špecifická, pretože v sebe zahŕňa aj zákroky resp. činnosti, ktoré podľa niektorých spĺňajú charakteristiku zmluvy o dielo upravenú v Občianskom zákonníku.  Vtedy zhotoviteľ zodpovedá za vady diela,  ľudovo povedané, dielo je možné reklamovať. V prípade stomatologickej starostlivosti by sme sa zmluvu o dielo mohli považovať napr. zmluvu o vyhotovení zubnej protézy, mostíka ap.

Aj keď pripustíme túto argumentáciu, podľa Vami uvedených skutočností pôjde skôr o zodpovednosť za škodu.

Vo Vami popísanom prípade by som preto najprv pristúpila k postupu podľa §17 ods. 1 a nasl.  zákona o zdravotnej starostlivosti ( zákon č.  576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov) a žiadala od poskytovateľa (zubárky) písomne bezodkladnú nápravu. V žiadosti by malo byť uvedené, že si uplatňujete svoje práva podľa §17 ods. 1 hzákona o zdravotnej starostlivosti, že Vám zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, ako aj to, že v takomto prípade máte právo požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu.  Za normálnych okolností je poskytovateľ povinný písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote (čo je predpokladáme Váš prípad). Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti žiadateľom, osoba má právo požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu. Písomný podnet na Úrad pre dohľad musí obsahovať: identifikačné údaje osoby ktorá žiadosť podáva, identifikačné údaje o poskytovateľovi, problém, resp. opis spornej situácie a samozrejme nakoniec dátum a podpis. Bližšie informácie môžete nájsť aj na webovom sídle úradu: http://www.udzs-sk.sk/.

Okrem toho je možné uplatniť si Vaše nároky zo škody na zdraví v občianskom súdnom konaní. V rámci konania však je potrebné vykonať dokazovanie o tom, že zubárka porušila povinnosť a starostlivosť neposkytla správne, vznikla škoda ako aj preukázať príčinnú súvislosť medzi nimi. Aj z tohto dôvodu je v prípade týchto právnych krokov dobré obrátiť sa na advokáta.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook