Zmena diagnózy počas PN | Medicínske právo
              

Otázka


Zmena diagnózy počas PN

Jana Bajužík Böszörményi
 | 14.12.2015

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, v práci sa mi stal úraz kolena, ktoré som mala pred rokom operované, mala som absolvovať operáciu, ale ochorela som, z toho dôvodu ma nepustili k operácii, no a dnes mi moja obvodná lekárka povedala, že výšku nemocenského budem mať zníženú, pretože som ochorela, že nedostanem plnú výšku. Volala som na sociálne a odpoveď bola, že pravdepodobne mi obvodná dr. zmenila diagnózu na posudkovej komisii. Majú na to právo? Veď človek by bol radšej zdravý ako fungovať na liekoch od bolesti, ortéze a barlach... Ďakujem za odpoveďOdpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Dočasnú pracovnú neschopnosť (DPN) posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár.  Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodne o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Práceneschopnosť môže byť uznaná z dôvodu choroby, pracovného úrazu, úrazu, choroby z povolania, iného všeobecného ochorenia či z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia.

Dĺžku trvania pracovnej neschopnosti stanovuje ošetrujúci lekár na základe zdravotného stavu osoby/poistenca. Počas trvania pracovnej neschopnosti má zamestnanec (po splnení ďalších podmienok) nárok na náhradu mzdy, od 11. dňa nárok na nemocenské, ktoré kompenzuje stratu alebo zníženie príjmu zo zárobkovej činnosti v dôsledku DPN. V prípade, že DPN vznikla  v dôsledku pracovného úrazu, vzniká zamestnancovi od prvého dňa dočasnej pracovnej  neschopnosti nárok na úrazový príplatok, ktorý poskytuje zamestnancovi príslušná pobočka sociálnej poisťovne. O tento sa musí požiadať na zodpovedajúcej časti tlačiva (diel II – Žiadosť o nemocenské a o úrazový príplatok).  Žiadateľ o nemocenské vyznačí krížikom, o akú dávku žiada a podpíše vyhlásenie na zadnej strane tlačiva.

Ak dočasná pracovná neschopnosť poistenca vznikla v dôsledku úrazu, poistenec je povinný priložiť k žiadosti o nemocenské (II. Diel) vyplnené a podpísané tlačivo „Hlásenie úrazu na účely nemocenského“.

Pri rozhodovaní o nárokoch poistenca sa teda vychádza z údajov uvedených v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom päťdielnom tlačive, ktoré vystavil ošetrujúci lekár.  Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanec odovzdáva zamestnávateľovi a ten príslušné diely potvrdenia podľa trvania DPN odstupuje Sociálnej poisťovni.

Pre viac konkrétne vyjadrenie k Vašej otázke by potrebovali ďalšie údaje, ako napr. zistiť obsah spomínaného tlačiva potvrdzujúceho DPN.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook