Sprievod do ambulancie | Medicínske právo
              

Otázka


Sprievod do ambulancie

Jana Bajužík Böszörményi
 | 9.12.2015

Otázka:

Dobrý deň, mám 82 ročnú starú mamu, potrebuje sprievod ku každému lekárovi, ku ktorému ide. V jednej ambulancii ma takto sestrička odbila, že ja s ňou dnu ísť nemôžem, lebo si to pani doktorka nepraje a stará mam má ísť sama,lenže ona ako staršia osoba si nezapamätá všetko, čo jej lekárka povie, preto potrebujem ísť s ňou na vyšetrenie dnu Chcem sa spýtať, či mám pravo ako rodinný príslušník ísť zo starou mamou na vyšetrenie do ordinácie alebo nie. ĎakujemOdpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku. Vaša otázka sa v skutočnosti týka povinnej mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov. Je pravda, že zdravotnícki pracovníci sú povinní dodržiavať povinnú mlčanlivosť, ktorá sa vzťahuje na všetky skutočnosti, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania (§80 ods. 2 zákona o poskytovateľoch). Tieto údaje sú chránené mlčanlivosťou aj voči  manželovi/manželke, deťom či iným blízkym osobám.

To ale nevylučuje, aby ste boli prítomná pri vyšetrení Vašej starej mamy. Povinnej mlčanlivosti totiž môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť osoba, ktorej sa údaje týkajú. To vo Vašom prípade znamená, že stačí, aby Vaša stará mama vyjadrila súhlas s Vašou prítomnosťou v ordinácii prípadne ak má lekárka obavy, tak odporúčam súhlas vyjadriť písomne. Súhlas Vašej starej mamy, do ktorého označí Vás ako osobu, voči ktorej lekárku zbavila mlčanlivosti, si môže založiť do zdravotnej dokumentácie - „karty“. Je však potrebné dodať, že vychádzam z predpokladu,  že Vaša stará mama nemá stanoveného zákonného zástupcu (opatrovníka) tj. nebola obmedzená alebo pozbavená na spôsobilosti na právne úkony.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook