Povinnosť podrobiť sa zamestnaneckej preventívnej lekárskej prehliadke | Medicínske právo
              

Otázka


Povinnosť podrobiť sa zamestnaneckej preventívnej lekárskej prehliadke

Peter Kičinko
 | 28.10.2015 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, mám povinnosť zúčastniť sa na preventívnej lekárskej prehliadke - zabezpečenej zamestnávateľom, aj v prípade ak je moja práca zaradená do prvej kategórie v zmysle 355/2007 Z. z.(administratívna práca)? Ak áno, ktorý právny predpis mi túto povinnosť ukladá? Odpoveď:

Ďakujeme za otázku. Podľa § 30 súčasne platného znenia zákona 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu (ktorej súčasťou sú aj preventívne lekárske prehliadky vo vzťahu k práci) pre všetkých svojich zamestnancov, a to bez ohľadu na to akú kategóriu prác vykonávajú (prvú, druhú, tretiu alebo štvrtú).

Zároveň zamestnanec je povinný podrobiť sa tejto prehliadke podľa § 12 ods. 2 písm. i) zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizáciu prác  nájdete v § 31 zákona 355/2007 Z. z., pričom zaradenie jednotlivých prác do príslušnej kategórie určuje Váš zamestnávateľ.

Napriek tomu, že vykonávate administratívnu prácu patriacu do prvej kategórie (ktorá sa nepovažuje za rizikovú prácu zaradenú do tretej a štvrtej kategórie ) a Váš zamestnávateľ zabezpečuje lekárske preventívne prehliadky podľa § 30e ods. 15 zákona 355/2007 Z. z. vo vzťahu k práci, ste povinná sa jej zúčastniť.  

Podľa § 30a ods. 4 písm. b) zákona 355/2007 Z. z. lekársku preventívnu prehliadku môžete absolvovať u svojho všeobecného lekára len za predpokladu, pokiaľ Váš zamestnávateľ uzavrel s ním zmluvu. Frekvencia uskutočňovania lekárskych preventívnych prehliadok nie je výslovne v zákone ustanovená, teda bude to závisieť od Vášho zamestnávateľa, či a ako často bude zabezpečovať lekárske preventívne prehliadky. Účelom lekárskych preventívnych prehliadok je posúdenie zdravotného stavu zamestnanca na výkon práce a zároveň predchádzanie chorobám z povolania.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --