Súčinnosť opatrovateľky v DDS a pohotovostnej služby | Medicínske právo
              

Otázka


Súčinnosť opatrovateľky v DDS a pohotovostnej služby

Lucia Langerová
 | 4.12.2015

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, či je právom/povinnosťou opatrovateľky v DDS predložiť zdravotnú dokumentáciu a ukázať lieky, ktoré klient užíva, k nemu privolanej pohotovostnej službe. ĎakujemOdpoveď:

Dobrý deň.

            Ošetrovateľka v DSS je zdravotníckym pracovníkom podľa §27 zákona č.578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorý vymedzuje kto je zdravotníckym pracovníkom.

Keďže táto otázka smeruje k problematike mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov je ďalej potrebné uviesť, že vyššie uvedený zákon uvádza negatívne vymedzenie situácie, kedy nedôjde k porušeniu mlčanlivosti a teda, že zdravotnícky pracovník neporuší svoju povinnosť informovaním iného zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Mnohé osobitné predpisy dokonca stanovujú zdravotníckym pracovníkom oznamovaciu povinnosť, respektíve poskytnutie súčinnosti. Zákon o poskytovateľoch vylučuje, aby táto povinnosť mala akýkoľvek vplyv na mlčanlivosť. Samozrejme uvádza, že tomu komu sa skutočnosti oznamujú, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť.

Možno teda povedať že aj ošetrovateľka v DSS môže poskytnúť takéto informácie, a teda poskytnúť súčinnosť zdravotníckemu pracovníkovi pohotovostnej služby v nevyhnutnej miere ktorú potrebuje na riadne plnenie jeho úloh vo vzťahu ku klientovi DSS.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook