Zanedbanie zdravotnej starostlivosti | Medicínske právo
              

Otázka


Zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Lukáš Mareček
 | 2.10.2015

Otázka:

Prosím Vás, ako máme postupovať, ak máme podozrenie, že lekári zanedbali zdravotnú starostlivosť s následkom smrti? Náš otecko po hospitalizácii v nemocnici zomrel a my máme podozrenie, že mu nebola včas, príp. vôbec poskytnutá pomoc, ktorú potreboval. Jeho zdravotnú dokumentáciu nám poslali, avšak chýba v nej akákoľvek zmienka o tom, že ho v tejto nemocnici prijali, nie je tam žiadny záznam o liečbe, podaných liekoch, proste nič, čo by nasvedčovalo, že sa otecko v tejto nemocnici liečil. Keď sme tam telefonovali, sľúbili, že to pošlú, zatiaľ však nič neprišlo. Otázka: Máme právo žiadať nejaký záznam z hospitalizácie, keď v zdravotnej karte nie je absolútne nič, veď predsa ak sa prijíma pacient do nemocnice, musí to byť nejako zdokumentované. Máme podozrenie, že v tejto nemocnici \"niečo\" zanedbali a chceme vedieť, ako bola poskytnutá starostlivosť o nášho otecka. Už sme telefonicky urgovali, aby nám zaslali uvedený záznam z hospitalizácie, avšak zaslali len potvrdenie o obhliadke mŕtveho a nič viacej. Ďakujeme.Odpoveď:

Zdravotnú dokumentáciu v celom rozsahu je povinný viesť všeobecný lekár a v rozsahu poskytnutej starostlivosti aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Vy, ako dcéra zomrelého, máte podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z.z. právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie Vášho nebohého otca v celom rozsahu. To znamená, môžete si dokumentáciu bez obmedzenia čítať, môžete si z nej robiť poznámky, alebo si časť z nej (prípadne aj celú)  prefotiť. V prípade, ak Vášho otca prijala nemocnica, musel sa vykonať zápis do zdravotnej dokumentácie minimálne v zákonom stanovenom rozsahu. Musí z nej byť zrejmé, kedy došlo k poskytnutiu zdravotnej starostlivosti, aký bol rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, prípadne aj výsledky iných vyšetrení. Ak Vám bude odopreté právo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie, alebo ak táto bude nekompletná, tak môžete podať sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Až v závislosti od obsahu zdravotnej dokumentácie je potom možné zvážiť ďalšie kroky.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook