Následky porušenia očkovacej povinnosti | Medicínske právo
              

Otázka


Následky porušenia očkovacej povinnosti

Tomáš Tomovčík
 | 12.11.2014 | komentárov: 1

Otázka:

Dobrý deň. Čo mi hrozí, ak nedám syna zaočkovať?Odpoveď:

Slovenská republika patrí k tým štátom Európskej únie, ktoré majú zavedenú povinnú vakcináciu. V §5 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je ustanovené: „Fyzické osoby sú povinné podrobiť sa v súvislosti s predchádzaním prenosným ochoreniam lekárskym vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávanie protilátok a iných prípravkov, povinnému očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam. Ak ide o maloletého, zodpovedá za plnenie povinností zástupca dieťaťa.“ Konkrétne očkovania ustanovuje až §6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, na základe ktorej medzi povinné patrí očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovému zápalu pečenie typu B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, mumpsu, ružienke, záškrtu a tetanu. 

V prípade nepodrobenia sa dieťaťa povinnému očkovaniu je možné, že rodičia budú Regionálnym úradom verejného zdravotníctva obvinení zo spáchania priestupku, za ktorý môže príslušný orgán uložiť pokutu až do výšky 331€. Taktiež je možné, že sa o rodičov začne zaujímať orgán sociálnoprávnej ochrany detí, ide ale skôr o formalitu. Úrad zisťuje pretože či neočkovanie dieťaťa nie je z dôvodu zanedbania rodičovských povinností v starostlivosti o zdravie dieťaťa.  

Jedinou povolenou výnimkou z povinného očkovania z povinného očkovania je podľa §51 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. prípad, ak sa povinné očkovanie neuskutoční pri zistení zdravotného stavu, ktorý bráni podaniu očkovacej látky (kontraindikácia).
   


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


verejné zdravotníctvo

(26.11.2015)
Pokiaľ Váš syn nemá lekárom potvrdené kontraindikácie s očkovacou látkou je nezmyselné nedať dieťa zaočkovať! Ohrozíte tým nie len zdravie Vášho syna ale taktiež verejné zdravie. Ochorenia proti, ktorým je zavedené povinné očkovanie sa na Slovensku nevyskytujú to však neznamená, že v budúcnosti sa vyskytovať nemôžu ( pri znížení zaočkovanosti proti daným infekčným ochoreniam je vysoká pravdepodobnosť opätovného návratu týchto ochorení). Uvažovali ste, že Váš syn bude chcieť vycestovať do krajiny kde toto ochorenie môže dostať a vďaka tomu, že nie je očkovaný ochorie prípadne ochorieť môže aj od iného nakazeného nezaočkovaného dieťaťa napríklad v materskej škole. Prosím poraďte sa ohľadom Vášho rozhodnutia nedať zaočkovať svoje dieťa s pediatrom a nedajte sa ovplyvniť antivakcinačnými aktivistami, ktorý ani z ďaleka nemajú potrebné vzdelanie na to aby sa k danej téme mohli odborne vyjadriť. Myslite na zdravie Vášho syna. Odporúčam Vám pozrieť si videá priebehu ochorení, ktorím syna ak ho nedáte zaočkovať vystavíte. Podotýkam, ochorenia majú ťažký priebeh môžu skončiť úmrtím.