Poučenie k hormonálnej antikoncepcii | Medicínske právo
              

Otázka


Poučenie k hormonálnej antikoncepcii

Michaela Fabianová
 | 23.12.2014

Otázka:

Dobrý deň. Beriem HAK a zaujíma ma, či mi má niečo k jej užívaniu vysvetliť lekár, lekárnik alebo som zato zodpovedná sama?Odpoveď:

Dobrý deň. Podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti‟)  ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.
Zákon o zdravotnej starostlivosti taktiež uvádza definíciu pojmu zdravotná starostlivosť, ktorou sa rozumie súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.

Užívanie hormonálnej antikoncepcie je viazané na lekársky predpis. Ako z vyššie uvedeného vyplýva, poskytovanie liekov je súčasťou zdravotnej starostlivosti, preto je ošetrujúci lekár povinný poučiť Vás pred začatím užívania hormonálnej antikoncepcie o spôsobe užívania, rizikách a nežiaducich účinkoch, iných alternatívach antikoncepcie, ako aj o tom, čo robiť, ak urobíte chybu v užívaní. Spôsob a obsah poučenia by mal ošetrujúci lekár zaznamenaťá do Vašej zdravotnej dokumentácie a optimálne si tento zápis nechať  potvrdiť Vašim tento zápis obaja potvrdíte podpisom.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook