Ochrana pred elektrošokmi | Medicínske právo
              

Otázka


Ochrana pred elektrošokmi

Peter Kičinko
 | 8.12.2015 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa Vás opýtať. Bola som liečená na psychiatrickom oddelení pre schizoafektívnu poruchu. Ako možnosť prichádzala liečba elektrošokmi, s ktorými vyslovene nesúhlasím. Chcem sa preto opýtať ako mám postupovať keď chcem dopredu vyjadriť svoj nesúhlas s touto formou liečby pre prípad nejakej budúcej ataky schizoafektívnej psychózy. Vopred ďakujem za odpoveďOdpoveď:

Ďakujeme za otázku. Zákon  č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti nepozná inštitút tzv. predchádzajúceho priania pacienta, ktorým pacient dopredu vyslovuje svoj nesúhlas s konkrétnou formou liečby do budúcna. To však ale neznamená, že Vy takýto nesúhlas nemôžete dať. Tento svoj nesúhlas môžete vyjadriť kedykoľvek Vášmu ošetrujúcemu psychiatrovi, najlepšie písomnou formou (aj bez udania dôvodu), resp. lekárskym záznamom do Vašej zdravotnej dokumentácie, kde bude uvedený aj Váš podpis a aktuálny dátum tohto úkonu.

Na poskytnutie zdravotnej starostlivosti sa vždy vyžaduje informovaný súhlas (to je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti), ktorému predchádza poučenie alebo odmietnutie poučenia (§ 6 ods. 4 citového zákona). Poučením ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný Vás informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ďalej o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti ( § 6 ods. 1 citovaného zákona). Z toho vyplýva, že Váš ošetrujúci psychiater musí Vás poučiť aj o iných spôsoboch liečby Vašej diagnózy (resp. oznámiť, že iné alternatívy neexistujú) a poučiť o  rizikách v prípade Vášho odmietnutia poskytnutia ním navrhovanej zdravotnej starostlivosti. Tento svoj písomný informovaný súhlas môžete podľa § 6 ods. 8 citovaného zákona kedykoľvek slobodne odvolať.

Podľa nášho názoru Váš ošetrujúci psychiater je povinný rešpektovať takéto predchádzajúce prianie pacienta (vychádzajúc z toho, že je vzájomná dôvera medzi pacientom a jeho ošetrujúcim psychiatrom) a na základe takto prejaveného priania zároveň je povinný navrhnúť Vám inú adekvátnu alternatívnu liečbu v záujme dosiahnutia priaznivých zdravotných výsledkov a celkového zlepšenia Vášho zdravotného stavu. Zároveň je povinný Vás informovať o následkoch a rizikách, ak sa nepodrobíte liečbe elektrošokmi.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --