Zmena lekára a zdravotná dokumentácia | Medicínske právo
              

Otázka


Zmena lekára a zdravotná dokumentácia

Michaela Fabianová
 | 4.11.2014

Otázka:

Dobrý deň. Mám problém s lekárkou. Chcem od nej odísť, už dlhšie si skrátka ako ľudia nesedíme. Nechce mi vydať zdravotnú dokumentáciu, odkázala mi, že si po ňu musím prísť osobne. Má na niečo také právo?Odpoveď:

Dobrý deň. Podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti‟)  právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú osoba uzatvorí s poskytovateľom. Ak chce pacient z nejakého dôvodu zmeniť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, musí od uvedenej dohody písomne odstúpiť, pričom nie je povinný uvádzať dôvod odstúpenia. Právny vzťah v tomto prípade zaniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody. Písomné odstúpenie je možné doručiť osobne, ako aj prostredníctvom pošty. Podľa § 23 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ zdravotnej spôsobilosti následne povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnú dokumentáciu by poskytovateľ nemal vydať do rúk pacienta, nakoľko je za ňu zodpovedný a musí zabezpečiť, aby nedošlo k jej strate, zničeniu či zneužitiu.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook