Podpísanie informovaného súhlasu | Medicínske právo
              

Otázka


Podpísanie informovaného súhlasu

Peter Koromház
 | 18.11.2014 | komentárov: 2

Otázka:

Rada by som vedela, či má poučovať lekár alebo sestra. U mojej doktorky mi vždy dáva podpisovať súhlas sestra.Odpoveď:

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku.

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v §6 stanovuje, že poučenie dáva pacientovi ošetrujúci zdravotnícky pracovník. Zákon ďalej uvádza, že ide o zdravotníckeho pracovníka, ktorý bol na účel poskytnutia zdravotnej starostlivosti určený jej poskytovateľom (napríklad nemocnicou). V konečnom dôsledku platí, že podať pacientovi poučenie by mala tá osoba, ktorá ten ktorý zákrok priamo vykonáva, resp. pacienta ošetruje. Poučiť Vás teda môže tak samotný lekár ako aj sestra, v závislosti od toho, kto z nich bude samotný zákrok, ktorého sa poučenie týka vykonávať.
Z hľadiska naplnenia účelu zákona však nie je dôležité, kto dá samotný informovaný súhlas pacientovi podpísať. Oveľa podstatnejšie a najmä dôležitejšie pre pacienta je to, aby bolo takéto poučenie o vykonávanom zákroku, resp. liečbe dostatočne zrozumiteľné a napĺňalo svoj účel. Z toho dôvodu si dovolím poukázať na zákonom vyžadovanú kvalitu takéhoto poučenia, ktoré má „informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.” Podstatné taktiež je, aby poučenie bolo pre pacienta (laika) zrozumiteľné a taktiež, aby mu bol daný dostatočný čas na rozhodnutie sa, či informovaný súhlas na základe takéhoto poučenia udelí.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


Dominika Pihíková

(29.1.2015)
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, jestli je možné že etická komise vyhodnotí informovaný souhlas pacienta s jednorázovým odběrem krve pro vědecké účely jako případ spadající pod klinické zkoušení a chce po zadavateli studie (vědecká organizace) všechny dokumenty spojené s žádostí o klinické zkoušení. Jedná se o jednorázový odběr krve a následné zpracování krevního séra pro vědecké účely, z čehož neplyne pro pacienta žádná změna v dosavadní léčbě nebo jiné riziko,než to spojené s běžným odběrem krve. Děkuji moc

Lívia

(10.12.2014)
Ja by som sa chcela opýtať k tejto téme, ako sa postupujete, ak pacient odmietne poučenie. Ale chce aby sa mu zákrok/ ošetrenie vykonalo.
Napríklad ak sa žena rozhodne pre umelé prerušenie tehotenstva, ale odmietne poučenie o možných zdravotných dôsledkoch.