Prepúšťacia správa kúpele | Medicínske právo
              

Otázka


Prepúšťacia správa kúpele

Anna Pekarovičová
 | 13.10.2014

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa opýtať-ako to je právne s prepúšťacími správami v kúpeľných zariadeniach. Poprosil som lekára aby mi vydal správu pred ukončením pobytu- z dôvodu nedostatočných autobusových spojov. Lekár mi odmietol vydať správu- má na to právo? Mám ja právo nárokovať si na vydanie prepúšťacej správy pred ukončením oficiálneho termínu ukončenia kúpeľnej liečby z dôvodu zlého autobusového spojenia z kúpelného zariadenia do miesta bydliska ? ďakujem za odpoveďOdpoveď:

Problematiku kúpeľnej starostlivosti upravuje zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (§ 7, 8), avšak tieto ustanovenia neupravujú vydávanie prepúšťacej správy z kúpeľnej starostlivosti. Preto treba postupovať analogicky podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to konkrétne ustanoveniami o ústavnej starostlivosti. Podľa § 9 ods. 8 c) vyhotoví lekár lekársku prepúšťaciu správu dňom prepustenia z ústavnej starostlivosti, ktorú bezodkladne odošle príslušnému všeobecnému lekárovi.Teda lekár by Vám nemal vydať prepúšťaciu správu skôr než v deň Vášho prepustenia, teda vo Vašom prípade, je len na dobrej vôli lekára, aby takejto žiadosti vyhovel. Prepúšťaciu správy je okrem iného povinný odoslať (odovzdať) príslušnému všeobecnému lekárovi, nie priamo pacientovi. 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook